Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα και Κόστος

1. Πρωτεύοντα μαθήματα

Ελληνικά

28ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Αγγλικά

40ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Διπλωματική Ιστορία

60ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Διεθνές Δίκαιο

60ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Διεθνείς Σχέσεις και 

Πολιτική

60ΩΡΕΣ

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί

Οικονομικά

60ΩΡΕΣ

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί

 

2. Δευτερεύοντα μαθήματα 

 

Πολιτισμός

60ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

30ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Ναυτικό Δίκαιο

30ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Παγκόσμια Γεωγραφία

30ΩΡΕΣ 

Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας