Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Βιολόγων

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 36 ΩΡΕΣ- 430€  
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  24 ΩΡΕΣ -240€  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)  24 ΩΡΕΣ -240€  

Εγγραφείτε στο Newsletter μας