Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Βιολόγων

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  - ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  36 ΩΡΕΣ - 430 €  
 ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  24 ΩΡΕΣ - 240€

 Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 10.30-13.30

 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ(ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)  24 ΩΡΕΣ - 240€

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 14.30-17.30

Εγγραφείτε στο Newsletter μας