Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Υπ.Οικονομικών κατηγορία ΔΕ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

32 ΩΡΕΣ -  320€

   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

32 ΩΡΕΣ - 320€

   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

52 ΩΡΕΣ - 680€

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  116 ΩΡΕΣ  

Εγγραφείτε στο Newsletter μας