Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Υπ.Οικονομικών κατηγορία ΠΕ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

  44 ΩΡΕΣ - 440€

   

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

44ΩΡΕΣ - 440€

   

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΗΜ/ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

44ΩΡΕΣ - 440€

   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

52 ΩΡΕΣ - 680€

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

44 ΩΡΕΣ-440€

   

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

32ΩΡΕΣ - 320€

   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  260 ΩΡΕΣ  

Εγγραφείτε στο Newsletter μας