Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα TIE (εξ αποστάσεως)

Πρόγραμμα αγγλικών C2

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ θα ανακοινωθει
 ΩΡΕΣ  
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ  32 ΩΡΕΣ - 380€

Εγγραφείτε στο Newsletter μας