Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα TIE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ - C2

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
 θα ανακοινωθεί σύντομα
 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
 ΩΡΕΣ

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ  32 ΩΡΕΣ - 380€

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ LOWER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας