Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα TIE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ - C2

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑ  Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017
 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Τρίτη και Παρασκευή  
 ΩΡΕΣ

 κάθε Τρίτη 17.00 - 19.30 

 κάθε Παρασκευή 18.00 - 20.30

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ  32 ΩΡΕΣ - 380€

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ LOWER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας