ενημερώστε με για τους νέους διαγωνισμούς

ΕΣΔΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 11:47

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ έτους 2015

Ο γραπτός διαγωνισμός ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Τι αλλάζει ;

1.Διεξάγεται κάθε χρόνο, είναι δηλαδή ΕΤΗΣΙΟΣ και διενεργείται σε ένα στάδιο. 

2. Οι εξεταζόμενες θεματικές ενότητες είναι 3:

Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους

Μικροοικονομική - Μακροικονομική & Δημόσια Οικονομική

Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΩΡΑ

 Οργάνωση & Λειτουργία

του Κράτους 

 

 

 84 ώρες 

 760€  

 


Δευτέρα & Τετάρτη


20 Απριλίου


Ν.Σαρρής

Δικηγόρος Αθηνών

M.Sc στις Διεθνείς Σχέσεις

M.Sc στις Διεθνείς & Ευρωπ. Σπουδές

17:30-21:30

Τετάρτη & Σάββατο

Τετ. 13 Μαϊου

Μ.παντουβάκη

Δικηγόρος Αθηνών - M.Sc

Δρ.Α.Αυγερινός

Νομικός - Αποφ.ΕΔΔΔ τμ. Γεν.Διοίκησης

10:00-14:00

 

Μικροοικονομική-Μακροοικονομική

&

Δημόσια Οικονομική

 

 

 

 

 

68 ώρες

 

 

 

 

 

570€

 

 

 

 

Τρίτη & Πέμπτη

21 Απριλίου

Θ.Χατζηαποστόλου

*M.Sc στη Διεθνή & Ευρωπ.Οικονομία (Παν.Αθηνών)

* M.Sc Economic Methodology (LSE)

 

17:30-21:30

 Τρίτη & Πέμπτη

Πεμ. 14 Μαϊου

10:00-14:00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΩΡΑ

Νοητικές Δεξιότητες 

24 ώρες    190€ 

Σ.Στεφάνου 

Μαθηματικός - M.St., PhD 

Τρίτη 26 Μαϊου
17:30-21:30

Γλωσσικές Δεξιότητες & Πολιτισμός 

 

28 ώρες 
190€ 

Δρ.Νικόλαος Κ.Πετρόπουλος

M.St., D.Phil. [Oxon]

Τετάρτη 20 Μαϊου

17:30-21:30  

 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις & Οργανισμοί 


24 ώρες 

190€

Γ.Παύλου

Μ.Phil στα Οικονομικά - Υποψ.Διδάκτωρ

(ΙΟΒΕ) 

Πέμπτη 21 Μα'ί'ου
17:30-21:30

Ιστορία     

24 ώρες  190€

Γαβρίλης Λαμπάτος 

M.Sc Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Υποψ.Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δευτέρα 25 Μαϊου
17:30-21:30

Θεσμικό & Νομικό Πλαίσιο της Ελληνικής Δημοκρατίας & της Ε.Ε

28 ώρες
190€ 

Ν.Σαρρής

Δικηγόρος Αθηνών

M.Sc στις Διεθνείς Σχέσεις 

M.Sc στις Διεθνείς & Ευρωπα'ι'κές σπουδές 

Τρίτη 5 Μα'ί'ου 

 17:30-21:30

Θεσμικό & Νομικό Πλαίσιο της Ελληνικής Δημοκρατίας & της Ε.Ε

28 ώρες  190€

Δρ.Α.Αυγερινός

Νομικός - Αποφ.ΕΔΔΔ τμ. Γεν.Διοίκησης

Παρασκευή 8 Μα'ί'ου

17:30-21:30

Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας  

24 ώρες 
190€ 

 

Δρ. Ν.Κ Πετρόπουλος

M.St.,D.Phil.[Oxon]

  

Τρίτη 3 Μαρτίου 

14:30-17:30

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείσθε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στη γραμματεία

  

Στους υποψηφίους του Φροντιστηρίου μας, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ τα συγγράμματα για την "Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική", του Βασίλη Ντουβέλη - Πατσιόγιαννη, την "Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους" I) Εισαγωγή στην Πολιτική Διάσταση, του Κων/νου Μαυροειδή , "Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση Κειμένου" και "Θέματα Ειδικών Δεξιοτήτων".

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ έτους 2015

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΩΡΑ

 

Οργάνωση & Λειτουργία 

του Κράτους 

 

 

 84 ώρες  760€  Σάββατο & Κυριακή  25 Απριλίου 2015 

 Μ.Παντουβάκη 

Δικηγόρος -Μ.Sc

Δρ.Κ.Μαυροειδής 

Πολιτικός Επιστήμων - αποφ.ΕΣΔΔ τμήμα Ακολούθων Τύπου

 

10:00-14:00

 

 Μικροοικονομική-Μακροοικονομική

Δημόσια Οικονομική

 

 

 68 ώρες   570€  Σάββατο & Κυριακή
 25 Απριλίου 2015

Θ.Χατζηαποστόλου 

M.Sc στη Διεθνή & Ευρωπ.Οικονομία (Παν.Αθηνών)

M.Sc Economic Methodology (LSE)

14:00-18:00

Νοητικές Δεξιότητες 

24 ώρες  190€ Τετάρτη 18 Μαρτίου 

 

 

 18:00-21:00

 

Γλωσσικές Δεξιότητες & Πολιτισμός 

 

28 ώρες  190€ Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Γ.Δράκου 

Φιλόλογος , M.Phil (Birmingham)

18:00-21:00

 

Ιστορία

 

24 ώρες  190€  Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Κ.Παναγιωτίδης

Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στο ΑΠΘ 

 18:00-21:00

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

24 ώρες  190€   Κυριακή  25 Απριλίου 2015

Θ.Χατζηαποστόλου

M.Sc στη Διεθνή & Ευρωπ.Οικονομία (Πανεπ.Αθηνών)

M.Sc Economic Methodology (LSE) 

10:00-14:00

Θεσμικό & Νομικό Πλαίσιο

της Ελληνικής Δημοκρατίας 

28 ώρες  190€  Σάββατο
 16 Μα'ί'ου 2015

 

Μ.Παντουβάκη 

Δικηγόρος - M.Sc

 

 14:00-18:00

Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας 

24 ώρες  190€  Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Αικ. Παπακωνσταντίνου  

 

19:00-22:00 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α. OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους: Μορφές κρατικής οργάνωσης (συγκεντρωτική, ομοσπονδιακή κ.λ.π.). Η διοίκηση του κράτους και η αυτοδιοίκηση. Δικαιοσύνη και δικαστική λειτουργία. Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της διαφθοράς. Η νομιμοποίηση του κράτους. Έθνος και κράτος, εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον.
2. Το πολιτικό σύστημα του κράτους: Κράτος και πολιτικό σύστημα. Θεωρίες της δημοκρατίας. Δημοκρατική αρχή, δημοκρατικό πολίτευμα και αντιπροσώπευση. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, οι ομάδες συμφερόντων και η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων.
3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.
4. Κράτος και θεμελιώδη δικαιώματα: Κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος. Οικονομική ελευθερία, οικονομική αγορά και εργασία. Δικαιώματα και ελευθερίες. Το πλαίσιο της κρατικής δράσης και η αρχή της νομιμότητας.
5. Συνταγματικοί θεσμοί στην Ελλάδα: Εκλογικό Σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή (αρμοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία, διάλυση, νομική θέση βουλευτών, άσκηση νομοθετικού έργου, άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου). Κυβέρνηση (συγκρότηση, διορισμός και απαλλαγή από καθήκοντα, οργάνωση και λειτουργία, αρμοδιότητες των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών,ευθύνη των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών). Πρόεδρος της Δημοκρατίας (εκλογή, αναπλήρωση, αρμοδιότητες, ευθύνη). Δικαστική Λειτουργία (Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών).
6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δομή, όργανα και λειτουργία). Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το ζήτημα της συνταγματικής οργάνωσης της Ε.Ε.. Η εσωτερική αγορά. Ο χώρος των κοινών πολιτικών. Εξωτερικές σχέσεις και άμυνα. Το ζήτημα της διεύρυνσης της Ε.Ε.

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.
2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.
3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο και ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός.
4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.
5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.
6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).
8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.
9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
10.Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11.Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την 

Γ. Γνώσεις και Δεξιότητες

Αντικείµενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεµατολογίας που καλύπτει:

Ι. α) Βασικές γνώσεις σχετικές µε τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονοµική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς, τους θεσµούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισµό, όπως εκφράζεται µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα και τα θέµατα που απασχολούν την επικαιρότητα.
β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειµένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης.

ΙΙ. Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων

ΙΙΙ. Δεξιότητες χρήσης ξένης γλώσσας 

 

 

 • Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους
  • Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 25% 
  • Εξετάζεται υπό τη μορφή δοκιμίου
  • Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες (από 3 ώρες)
 • Μικροοικονομική - Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική
  • Συμμετέχειστην τελική βαθμολογία κατά 25% 
  • Εξετάζεται υπό τη μορφή δοκιμίου
  • Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες (από 3 ώρες)
 •  Γνώσεις και Δεξιοτήτες
  • Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 30% 
  • Εξετάζεται με την μορφή multiple choice 
  • Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες ( μαζί με τις ενότητες Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων & Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας)
 • Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων
  • Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 10% 
  • Εξετάζεται με την μορφή multiple choice
  • Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες  (μαζί με τις ενότητες Γνώσεις και Δεξιότητες & Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας)
 • Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας
  • Συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 10% 
  • Εξετάζεται με την μορφή multilpe choice
  • Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες ( μαζί με τις ενότητες Γνώσεις & Δεξιότητες & Γνώσεις Επίκαιρων Θεμάτων)

 

   
 

 

 

 

Διάρκεια και κόστος μαθημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: Πέμπτη 05 Μαρτίου 2015 11:25

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν δοκιμαστικά τα 2 πρώτα τετράωρα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ


και εφόσον θεωρήσουν ότι το επίπεδο των σεμιναρίων του Φροντιστηρίου μας τους ικανοποιεί, να ακολουθήσουν το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων ως εξής :

Διάρκεια και κόστος αντικειμένων :

Για το μάθημα "Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους" αφιερώνονται 84 ώρες προετοιμασίας (δηλαδή 21 τετράωρα), που κοστίζουν 760 €. 

Για το μάθημα "Μικροοικονομική-Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική" αφιερώνονται 68 ώρες προετοιμασίας (δηλαδή 16 τετράωρα), που κοστίζουν 570 €.

 

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται και η εκπαιδευτική ύλη σε έντυπο υλικό
.


 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>

Τα φροντιστήρια μας

ΑΘΗΝΑ
Ακάδημίας 96-100, 7ος όροφος
Τ: 210-3800777
Τ: 210-3302467
E: dbonias@yahoo.gr
Οδηγίες και Χάρτης
Φόρμα Επικοινωνίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προξένου Κορομηλά 39
Τ: 2310-280230, 2310-281501
E: bonias_the@yahoo.gr
Οδηγίες και Χάρτης
Φόρμα Επικοινωνίας

Πνευματικά Δικαιώματα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Δ. Μπόνια & Σια Ο.Ε.© 2009 - 2010. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia