Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα - Διάρκεια - Κόστος

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  

 Έναρξη! Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

18.00 - 21.00

 Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής    
 Μεθοδολογία της εκαιδευτικής έρευνας    

 2o TMHMA

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  

 ΕΝΑΡΞΗ! Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 - 21.00

 Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής  

 Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 -21.00

 Μεθοδολογία της εκαιδευτικής έρευνας  

 Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 -21.00

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 132 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 990 ευρώ, το οποίο καταβάλεται σε τρεις δόσεις των 330 ευρώ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας