Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Γνωστικό Αντικείμενο   Διδάσκων  Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής
Εισαγωγή στη Κοινωνική Ψυχολογία   

Έναρξη

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

18:00-21:00

Μεθοδολογία της έρευνας   

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

18:00-21:00

Εισαγωγή στη κλινική ψυχολογία   

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

18:00-21:00

 

 

ΓΙα εγγραφές, τη διάρκεια των μαθημάτων και το κόστος, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103800777.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 14/03/2018 και αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν.3404/2005 (Α΄ 260) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Οι §§1 και 2 της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (Β΄ 1758/05-12-2006) ...

Σελίδα 1 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας