Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πληροφορίες και Ύλη εξετάσεων για Στρατιωτική Δικαιοσύνη

Ο διαγωνισμόςθα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29/05/2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ,περιλαμβάνει δε, γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

 

α.Ποινικό Δίκαιο

β.Ποινική Δικονομία

γ.Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό-Δικονομικό)και Κανονισμό Δικαστηρίου και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

δ.Αστικό Δίκαιο

ε.Συνταγματικό Δίκαιο

στ.Διοικητικό Δίκαιο

ι. Ξένες Γλώσσες(προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας