Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Συμβολαιογράφων (Αθήνα)

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ΩΡΕΣ

 κ. Μαρία Μακρή

 Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 -21.00

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:40 ΩΡΕΣ

 κ. Μαρία Μακρη

 Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 - 21.00

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ΩΡΕΣ

 κ. Μαρία Μακρή

 Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

18.00 - 21.00

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ΩΡΕΣ

 

 Παρασκευή 28  Σεπτεμβρίου 2018

18.00 - 21.00

Tα δίδακτρα ανέρχονται στα 2250 ευρώ και καταβάλονται σε 5 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των 450 ευρώ. Τα δύο πρώτα μαθήματα σε κάθε αντικείμενο είναι δοκιμαστικά χωρίς εγγραφή ή προκαταβόλη.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας