Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως)

Πρόγραμμα (κοινά μαθήματα για όλες τις ειδικότητες)

 Γνωστικό αντικείμενο  Διδάσκων  Ημερομηνία Έναρξης

 Δεξιότητες

30 ώρες - 300 €

 Μιχ.Χρυσός - M.Ed
Β.Γρηγορίου - Φυσικός - Υποψ.Διδάκτωρ Διδ. Φυσικών Επιστημών Πανεπ.Αθηνών
(τμ.Δημ.Εκπ/σης)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

κάθε Σάββατο

(10.30 -13.30)

Γνώση της ελληνικής γλώσσας 

30 ώρες - 300 €

κα Δράκου
Φιλόλογος
MPhil Birmingham
   Κυριακή 15   Σεπτεμβρίου        2019

κάθε Κυριακή

(10.30 -13.30)

Πρόγραμμα μαθημάτων ειδικότητας

Φιλόλογοι

 Γνωστικό αντικείμενο Διδάσκων  Ημερομηνία έναρξης 
 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    θα ανακοινωθεί
 ΙΣΤΟΡΙΑ    
 ΛΑΤΙΝΙΚΑ    
ΝΕΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ
   

 Εγγραφείτε στο Newsletter μας