Πρόγραμμα και ύλη

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως

 Ειδικότητα «Οικονομικών»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Μακροοικονομική Θεωρία

Μικροοικονομική Θεωρία

Δημόσια Οικονομικά

 

Διάρκεια: 42 ώρες

 

 κ.Χατζηαποστόλου Θεόδωρος

MSc Economic Methology LSE,

MSc Διεθ.και Ευρωπαϊκή Οικονομία Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έναρξη!

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

(18:00-21:00)

(Θα προστεθεί και 2η μέρα)

Λογιστική

 

Διάρκεια: 42 ώρες

 κ. Τριανταφυλλόπουλος Λάμπρος

B.Sc - MBA Oικονομολόγος - 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης

 Έναρξη!

Πέμπτη 26 Αυγουστου 2021

(18:00-21:00)

(Θα προστεθεί και 2η μέρα)

 

Διοικητικό Δίκαιο

 

Διάρκεια: 30 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

 Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1080€

 

 Ειδικότητα «Νομικής»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 Συνταγματικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία

 

Διάρκεια: 42 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

 Έναρξη!

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

(18:00-21:00)

Ποινικό Δίκαιο

Ποινική Δικονομία

 

Διάρκεια: 42 ώρες

κα Δημοπούλου Αναστασία

Phd

Έναρξη!

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

(18:00-21:00)

Διοικητικό Δίκαιο

 

Διάρκεια: 30 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1080€

 

 Ειδικότητα «Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Αλγορυθμική

Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα

Βάσεις Δεδομένων

 

Διάρκεια: 60 ώρες

κ. Φρυσήρας Κωνσταντίνος

Έναρξη!

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

(18:00-21:00)

Διοικητικό Δίκαιο

 

Διάρκεια: 30 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1080€

 Ειδικότητα "Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί"

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Βασικές αρχές Ηλεκτρολογίας

Βασικές αρχές Μηχανολογίας

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

   

  Διοικητικό Δίκαιο 

Διάρκεια: 30 ώρες

 κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

                               Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

 Ειδικότητα «Πολιτικών Μηχανικών»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 Μηχανική

Πολεοδομικό Δίκαιο

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

60 ώρες

 

 

 Διοικητικό Δίκαιο

 

Διάρκεια: 30 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

 Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1080€

 

 Ειδικότητα «Μετεωρολογίας»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Μαθηματικά

 

κ. Λουρίδας Σωτήρης

 

Έναρξη!

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

(18.00-21.00)

Στατιστική κ. Λαμπρόπουλος Γιώργος

Έναρξη!

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

(10.00-12.00)

Μετεωρολογία

κ. Νέος Παναγιώτης

Msc "Eφαρμοσμένη Φυσική"

(με ειδίκευση στην φυσική Περιβάλλοντος)

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

(18.00-21.00)

Φυσική   Θα ανακοινωθεί

Διοικητικό Δίκαιο

 

Διάρκεια: 30 ώρες

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

Έναρξη!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

(10:00-13:00)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1080€

Δείτε όλα τα συνημμένα

Ημερομηνίες Αιτήσεων Προκήρυξη Ύλη

Εγγραφείτε στο Newsletter μας