Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως)

1. Πρωτεύοντα μαθήματα

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

24ΩΡΕΣ

Κ. Βουγιούκας

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

18:00-21:00

Διπλωματική Ιστορία

42ΩΡΕΣ

Κ. Λαμπάτος

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

18:-30-21:30

Διεθνές Δίκαιο

33ΩΡΕΣ

Κ. Βουγιούκας

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

18:00-21:00

Αγγλικά

20ΩΡΕΣ

Κ. Παπανικόλα

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

18:00-21:00

Οικονομικά

30ΩΡΕΣ

κ. Κατσαρός

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

18.00 -21.00

Ελληνικά Έκθεση

10ΩΡΕΣ

 

Ελληνικά προφορικά

10ΩΡΕΣ

 

Κ. Λαμπάτος

 

Κ. Πετρόπουλος

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

10:00-13:00

Θα συνεχίσει αφού ολοκληρωθεί η έκθεση

Γαλλικά

30ΩΡΕΣ

Κ. Παπαδοπούλου Θα ανακοινωθεί

Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

33ΩΡΕΣ

Κ. Δεληγιώργης Θα ανακοινωθεί

 

2. Δευτερεύοντα μαθήματα 

 

Πολιτισμός

18ΩΡΕΣ 

Κ. Λαμπάτος Θα ανακοινωθεί 

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

18ΩΡΕΣ 

Κ. Αποστόλου Θα ανακοινωθεί 

Ναυτικό Δίκαιο

12ΩΡΕΣ 

Κ. Θαλασσινός Θα ανακοινωθεί 

Παγκόσμια Γεωγραφία

15ΩΡΕΣ 

Κ. Τόσιος Θα ανακοινωθεί 

Τα πρωτεύοντα μαθήματα (σύνολο: 232 ώρες) ανέρχονται στη τιμή των 3880 ευρώ Το ποσό καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις. Τα δευτερεύοντα μαθήματα (σύνολο: 63 ώρες) ανέρχονται στη τιμή 880 ευρώ

Καλέστε στο 2103800777 για να αφήσετε συμμετοχή.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας