Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα

Νέα τμήματα για την εξεταστική του Απριλίου 2019

(τμήμα δια ζώσης)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

(40 ώρες)

κ.  Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

(17.30 -20.30)

 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

(36 ώρες)

   
 Εμπορικό Δίκαιο    
 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία    
Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας    

Συνολικό κόστος: 990€

Εγγραφείτε στο Newsletter μας