Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα εξ'αποστάσεως

Γνωστικό Αντικείμενο 

 Διδάσκων  Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής
       Τεστ δεξιοτήτων

γλωσσικού συλλογισμού

(ΚΟΣΤΟΣ: 36 ώρες - 330€)

κ. Δράκου

 Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

18.00 -21.00

Τεστ δεξιοτήτων

αριθμητικού συλλογισμού

(ΚΟΣΤΟΣ: 36 ώρες - 330€)

 κ. Κεϊσογλου

 Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

18:00-21:00

Τεστ προσωπικότητας

(ΚΟΣΤΟΣ: 12 ώρες - 110€)

   Θα ανακοινωθεί

Τεστ επάρκειας

στην αγγλική γλώσσα

(ΚΟΣΤΟΣ: 24 ώρες - 220€)

 κ. Πετρόπουλος

 Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

18:00-21:00

 

 Το συνολικό κόστος των μαθημάτων ανέρχεται στα 990€.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας