Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

 Τ: 2310280230

Πληροφορίες - Πρόγραμμα (ΝΣΚ)

Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως)

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ώρες

κα Μήτσου Άννα 

Phd

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 66 ώρες

  κα Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 51 ώρες

κα Σωτηρίου -Μακρή Μαρία Υπ. Διδακτωρ ΝΟΠΕ | LLM at Civil Law,

PhD Candidate at Public Law

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 1880 ευρώ για όποιον παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα. Το ποσό καταβάλεται σε 2 ισόποσες δόσεις.

Οι δύο πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων είναι δοκιμαστικές (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή).

 

ΤΕΛΟΣ

 

 

 

प्रस्ताव 1 एचएसबीसी कैशबैक कार्ड क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर INR 250 तक 5% तत्काल छूट। न्यूनतम खरीद मूल्य INR 1000方程式文章題(割合基礎) 方程式文章題(割合) 方程式文章題(割引割増基礎) 方程式文章題(割引・割増) 比例式 方程式 総合問題L1 方程式 総合問題L2 方程式 総合問題L3 方程式 総合問題L4 関数比例 基本問題比例(文章を式にする) 比例(式の出し方) 変域座標と比例のグラフ 比例のグラフ(確認問題) 比例のグラフ(基本問題) 比例のグラフ(標準問題) 反比例1 反比例のグラフ 比例反比例の応用 グラフと図形(発展) 平面図形図形1 図形の移動 作図1 作図2 作図3 作図4 作図5 おうぎ形(半径と中心角から弧や面積を出す) おうぎ形(半径と弧または面積から中心角を出す) おうぎ形(半径を求める) おうぎ形(総合)平面図形面積(発展) 空間図形空間図形1 空間図形2 表面積 体積1 体積2 体積3(発展) 体積4(発展) 空間図形(発展)資料の整理度数分布表近似値と有効数字 総合1年の復習1式の計算式の計算_基礎の確認 式の計算_基本問題123式の計算_標準問題123 同類項をまとめる1 2 式の加法減法1 2 3 4 式と数の乗法除法1 2単項式の乗法1 2 3 単項式の除法1 2 3 乗法と除法の混じった計算1 2 3 4 いろいろな計算(分数)1 2 3 いろいろな計算(かっこ)1 2 3 4 式の値1234 等式の変形1 等式の変形2 等式の変形3 式による説明の準備 式による説明1 式による説明2 式による説明3 式による説明4 式の計算応用(図形) 式の計算 総合問題1 式の計算 総合問題2 式の計算 総合問題3 式の計算 総合問題4連立方程式連立 代入法1 連立 代入法2 連立 加減法1 連立 加減法2 連立 加減法3 連立計算 分数1 連立計算 分数2 連立計算 分数3 連立計算 分数4 連立計算 小数1 連立計算 小数2 連立計算 小数3 かっこのある連立方程式 かっこのある連立方程式2 かっこのある連立方程式3 連立(A=B=C) 連立(A=B=C)2 連立(A=B=C)3 連立(A=B=C)4 連立方程式(いろいろな計算1) 連立方程式(いろいろな計算2) 連立方程式(計算1) 連立方程式(計算2) 連立方程式 解と係数1 連立方程式 解と係数2連立方程式 解と係数3 連立文章題(整数問題1) 連立文章題(整数問題2) 連立文章題(整数問題3)連立文章題(整数問題4) 連立文章題(個数と代金1) 連立文章題(個数と代金2) 連立文章題(個数と代金3) 連立文章題1 連立文章題(割合1) 連立文章題(濃度) 連立文章題(速さ) 連立文章題(速さ2) 連立文章題(速さ3) 連立文章題(速さ4) 発展 連立方程式 総合問題1 連立方程式 総合問題2 連立方程式 総合問題3 連立方程式 総合問題4 1次関数1次関数基礎1 1次関数基礎2 1次関数基礎3 1次関数_変化の割合1 1次関数_変化の割合2 1次関数_変化の割合3 1次関数のグラフ1 1次関数のグラフ2 1次関数のグラフ3 1次関数のグラフ4 1次関数の式の出し方 1次関数の式2 1次関数の式3 1次関数の変域1 1次関数の変域2 1次関数の変域3 直線の式とグラフの交点 直線の式 平行・交点 直線の式 平行・交点2 1次関数基礎まとめ 関数と図形 関数と図形2 直線と四角形 1次関数応用(動点) 動点2 ダイヤグラム1 ダイヤグラム2 動点3(発展) 関数と図形(面積を二等分する直線) 関数と図形(面積を二等分する直線2) 1次関数まとめ2 1次関数まとめ3 1次関数総合問題lv.1 1次関数総合問題lv.2 1次関数総合問題lv.3 平行と合同角度基礎1 角度基礎2 内角・外角 平行線の錯角・同位角 確認問題 平行線の錯角・同位角 基本問題 平行線の錯角・同位角 標準問題 角度1 角度2 角度3三角形の合同条件 三角形の合同条件2 三角形の合同の証明 基本問題1 三角形合同の証明1 三角形の合同証明2 三角形の合同証明3 三角形の合同証明4 三角形の合同証明5 平行線の証明 三角形の合同証明6 三角形・四角形二等辺三角形 二等辺三角形の性質 二等辺三角形2 直角三角形1 直角三角形2 直角三角形3 三角形証明(発展1) 三角形の証明(発展2) 三角形の証明(発展3)平行四辺形の性質1 平行四辺形の性質2 平行四辺形の性質3 平行四辺形になるための証明1 平行四辺形になるための証明2 平行四辺形 折り返し1 平行四辺形 折り返し2特別な平行四辺形1 特別な平行四辺形2 平行四辺形になるための証明3 等積変形 面積比 面積比2確率確率1 確率2 確率3 多項式式の展開_基礎の確認因数分解_基礎の確認 式の展開_基本問題123式の展開_標準問題123 展開_多項式と単項式の乗除1 2 展開_多項式の乗法1 2 展開(いろいろな計算1) 乗法公式1 2 3 展開(いろいろな計算2) 展開(いろいろな計算3) 展開(いろいろな計算4) 展開(おきかえ) 展開(いろいろな計算5) 展開(いろいろな計算6) 因数分解(基本問題1)23因数分解(標準問題1)23 因数分解(共通因数1) 因数分解(共通因数2) 因数分解(公式1) 因数分解(公式2) 因数分解(公式3) いろいろな因数分解1 いろいろな因数分解2 いろいろな因数分解3 因数分解_項の組み合わせ因数分解(発展) 式の計算の利用_基本問題123 式の計算の利用_標準問題123 式の値12 3 式の計算の利用 数の性質の証明(連続する3つの整数・・・など) 数の性質の証明(9で割ると2あまる数・・・など) 多項式総合問題Lv1-12多項式総合問題Lv2-12多項式総合問題Lv3-12多項式総合問題Lv4-12 平方根平方根(基礎) 素数と平方根(基礎) 平方根の計算(基礎) 平方根の計算2 平方根計算3 平方根計算4 平方根の大小など(基礎) 平方根問題7 平方根のおよその値 平方根計算5 平方根の大小 素因数分解 平方根応用(代入) 平方根応用(図形)2次方程式2次方程式計算 基本問題 基本問題2 基本問題3 2次方程式(因数分解利用) 因数分解利用2 因数分解利用3 2次方程式(解の公式利用) 解の公式利用2 解の公式利用3 2次方程式 計算(いろいろな問題) いろいろな問題2いろいろな問題3 2次方程式 解と係数の問題 2次方程式 解と係数の問題2 2次方程式 解と係数の問題3 2次方程式 解と係数の問題4 2次方程式 解と係数の問題5 2次方程式の応用(数の問題) 2次方程式の応用(図形の問題) 2次方程式の応用(図形の問題2) 2次方程式の応用(図形の問題3) 2次方程式の応用2(動点) 2次方程式の応用3(座標) 2次方程式応用4(割合) 2次方程式 総合問題Lv1 2次方程式 総合問題Lv2 2次方程式 総合問題Lv3関数2乗に比例する関数 基礎1 2乗に比例する関数 基礎22乗に比例する関数 基礎3 y=ax2のグラフ1 y=ax2のグラフ2 y=ax2のグラフ3 2乗に比例する関数 変化の割合Lv1 2乗に比例する関数 変化の割合Lv2 2乗に比例する関数 変化の割合Lv3 2乗に比例する関数 変域1 2乗に比例する関数 変域2 2乗に比例する関数 変域3 放物線と直線の変域が一致する1 放物線と直線の変域が一致する2 放物線と直線の変域が一致する3 See details प्रस्ताव 2 City Union Bank मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड Trxns पर INR 300 तक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। न्यूनतम Trxn मूल्य INR 350See details ऑफ़र का लाभ कैसे उठाएं चेकआउट के समय योग्य कार्ड चुनेंऑफ़र का लाभ उठाने के लिए किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं हैΤο βιβλίο αυτό 숫자와 함께 즐기면서 교육 게임은 수학, 놀이 연습을 배울 수 있습니다. 재미와 간단한 수학 게임은 4 개 개의 조작을 실행합니다.지금 다운로드하고 우리의 수학 게임을 시작합니다. 집중력, 메모리 및 해결 문제를 개선, 숫자와 수학 연산을 인식하고 있습니다.θα σας βοηθήσει να εξασκήσετε και να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην ανάλυση δεδομένων με τα εργαλεία του Microsoft Office. Γεμάτος με γνώσεις από τους ειδικούς και πρακτικές ασκήσεις, αυτός ο απαραίτητος οδηγός δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του Microsoft प्रस्ताव 1 एचएसबीसी कैशबैक कार्ड क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर INR 250 तक 5% तत्काल छूट। न्यूनतम खरीद मूल्य INR 1000See details प्रस्ताव 2 City Union Bank मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड Trxns पर INR 300 तक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। न्यूनतम Trxn मूल्य INR 350See details ऑफ़र का लाभ कैसे उठाएं चेकआउट के समय योग्य कार्ड चुनेंऑफ़र का लाभ उठाने के लिए किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं हैOffice για να βρείτε δεδομένα, να αναλύσετε τάσεις, να προσδιορίσετε κινδύνους - και να αρπάξετε τις ευκαιρίες. Καλύπτει τα πάντα, από τα βασικά της εφαρμογής φίλτρων και τη μορφοποίηση δεδομένων, μέχρι την ανάλυση πολύπλοκων υποθετικών σεναρίων, την ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων, Цифру 9, с которой начиналось трёхзначное число, перенесли в конец числа. В результате получилось число на 216 меньшее. Найдите исходное число.Пусть 9АБ — это исходное число, тогда АБ9 — новое число. Следуя условиям задачи, составим следующее равенство: 216 + АБ9 = 9АБ.Найдём число единиц: 6 + 9 = 15, поэтому Б = 5. Подставим в выражение полученное значение: 216 + А59 = 9А5. Найдём число сотен: 9 − 2 = 7, значит А = 7. Проверим: 216 + 759 = 975. Это и есть исходное число.ακόμη και τη δημιουργία αυτοματοποιημένων λύσεων ανάλυσης δεδομένων. - See more at: https://www.parga.com.cy/el/vivlia/9602097124-paul-cornell-kleidarithmos-analusi-dedomenwn-me-to-microsoft-excel#sthash.vXPChusa.dpufΠρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας Ευθύνη Υπουργών Δικαστήρια Διακρίσεις Δικαστική ανεξαρτησία Έλεγχος συνταγματικότητας νόμων Το εκλογικό σώμαΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤο εκλογικό σώμα2. Если от задуманного трёхзначного числа отнять 7, то оно разделится на 7; если отнять 8, оно разделится на 8; если отнять 9 — разделится на 9. Найдите это число.Чтобы определить задуманное число, нужно вычислить наименьшее общее кратное 7, 8 и 9. Для этого перемножим эти числа между собой: 7 × 8 × 9 = 504. Проверим, подходит ли нам это число:504 − 7 = 497; 497 ÷ 7 = 71; 504 − 8 = 496; 496 ÷ 8 = 62; 504 − 9 = 495; 495 ÷ 9 = 55.Значит, число 504 удовлетворяет условию задачи.Η Βουλή Αρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών Εκλογικό σύστημα Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας.Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου ΒουλήςΡύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής.Κοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώς ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ4 Ελογιμότητα-διάρκεια θητείας Αρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών Εκλογικό σύστημαΣημειώσεις Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του ΣυντάγματοςΓενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου Συλλογικά όργανα της Διοίκησης (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, μάθημα της 10-5-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2014-2015, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2015-2016, Μαθήματα 2016-2017, Μαθήματα 2017-2018, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη ΔιδασκαλίαςΑρχή της αμεροληψίας, γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, λειτουργία συλλογικού οργάνου, παραίτηση μέλους συλλογικού οργάνου, συγκρότηση συλλογικού οργάνου, Συλλογικά όργανα, σύνθεση συλλογικού οργάνου Έννοια και διακρίσεις διοικητικών οργάνων. Μονομελή ή μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, μάθημα της 9-5-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας de facto όργανο, ακύρωση διορισμού μέλους συλλογικού οργάνου, ακύρωση διορισμού μονομελούς οργάνου, μονομελές διοικητικό όργανο, νόμιμη υπόσταση, ολοκλήρωση οργάνου, σύσταση οργάνου Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας. Μεταβολές στην αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, διαδικτυακό μάθημα) Система множеств. 1) Пусть дано множество S = {s}, называемое множеством ин- дексов, и каждому индексу s сопоставлено множество As. Множест- во {As }, элементами которого являются множества As, s £ S, на- зывают системой или семейством множеств. Понятия объединения и пересечения двух множеств обобщаются на случай произвольной конечной или бесконечной системы множеств следующим образом. 2) Объединением системы множеств As, s e S, называется мно- жество всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств системы. 3) Пересечением системы множеств As, s € S, называется мно- жество всех элементов, содержащихся в каждом множестве системы. 4) Объединение и пересечение системы множеств As, s € S, обо- значают соответственно U А* и П Аа. seS s€S В частных случаях, когда система м н о ж е с т в конечна или счетна, пи- ш у т п п оо оо U As, П As, п € Л/, или U As, П А*- s=l s=l s=l s=l 5. Упорядоченные множества. Множество называется упоря- доченным, если для любых двух его элементов а и Ь установлено отношение порядка а ^ Ь или Ь ^ а (а не превосходит b или b не пре- восходит а), обладающее свойствами: 1) рефлексивности: a ^ а, т. е. любой элемент не превосходит самого себя; 2) антисимметричности: если о $С b и Ь ^ а, то элементы а и b равны; 3) транзитивности: если а ^ b, b ^ с, то a ^ с. 6. Размещения и перестановки. 1) Пусть имеется множество, содержащее п элементов. Каждое его упорядоченное подмножество, состоящее из к элементов, называ- ется размещением из п элементов по к элементов. Число размещений из п элементов по к элементов обозначает- ся А* И вычисляется по формуле Ак п = п(п-1)(п-2)...(п-(к-1)). (1) 2) Размещения из п элементов по п элементов называются пе- рестановками из п элементов. Число перестановок из Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2013-2014, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αναπλήρωση, αρμοδιότητα, Εξουσιοδότηση υπογραφής, καθ'ύλην αρμοδιότητα, κατά τόπον αρμοδιότητα, κατά χρόνον αρμοδιότητα, Μεταβίβαση αρμοδιότητας Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Οι διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου (4-4-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2015-2016, Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αρχή της έντιμης συνεργασίας, αρχή της υπεροχής, αρχή του αμέσου αποτελέσματος, διακρατικές πηγές, δίκαιο της ΕυρωπαΪκής Ένωσης, πηγές διοικητικού δικαίου, σχέση Συντάγματος και δικαίου της ΕΕ Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2019-2020, §1 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φορολογικό Δίκαιο και Δημοσιονομικό Δίκαιο Φορολογικό Δίκαιο, Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η σύνδεση του Φορολογικού Δικαίου με τους άλλους κλάδους δικαίου H «αυτονομία» του Φορολογικού ΔικαίουГл. 1. Введение Число всех сочетаний из п элементов по к элементов обозначает- ся символом С* и вычисляется по формуле Гк = п[ п к\(п-к)Г или по формуле п ( п - 1 ) ( п - 2 ) . . . ( п - * + 1) / о , Сп- £ • (3) Справедливы равенства k %\ k+l +Cl к<п. ПРИМЕРЫ С РЕШЕНИЯМИ П р и м е р 1. Доказать закон двойственности (АГ\В)' = A'\JB'. А Пусть х € (АПВ)'; тогда х $ АпВ и, следовательно, х $ А или х £ В, т. е. х € А' или х £ В', а это означает, что х £ A' L) В'. Таким образом, доказано включение (АП В)' С A'UB'. Пусть х Е A' U В'; тогда х Е А' или х € В1 и, следовательно, х $ А или х g В, т. е. х $ АП В, а это означает, что х £ (АПВ)'. Таким образом, доказано включение A' UB' С (АПВ)'. Из включений (АП В)' С A' UВ' и A' UВ' С (AnВ)' следует, что множества (А П В)' и A' U В' состоят из одних и тех же элементов, т. е. равны. • П р и м е р 2. Группа студентов изучает семь учебных дисцип- лин. Сколькими способами можно составить расписание занятий на понедельник, если на этот день недели запланированы занятия по четырем дисциплинам? • Различных способов составления расписания столько, сколько существует четырехэлементных упорядоченных подмножеств у се- миэлементного множества, т. е. равно числу размещений из семи элементов по четыре элемента. По формуле (1), полагая в ней п = 7, к = 4, находим ^ = 7 • 6 • 5 • 4 = 840. • П р и м е р 3. Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются? А Для того чтобы число, составленное из заданных цифр, делилось на 5, необходимо и достаточно, чтобы цифра 5 стояла на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число шестизначных чи- сел, кратных пяти, равно числу перестановок из пO «ρεαλισμός» του Φορολογικού Δικαίου O «εμπειρισμός» του Φορολογικού ΔικαίουΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΟ ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η έλλειψη ειδικής αντιπαροχής Η διάκριση φόρου και ανταποδοτικού τέλους Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ο ταμιευτικός σκοπός του φόρου Οι μη ταμιευτικοί σκοποί του φόρου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Το αντικείμενο του φόρου Το υποκείμενο του φόρου Ο προσδιορισμός του ποσού του φόρου που οφείλεται Η διαδικασία καταβολής του φόρου ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Φόροι και άλλα δημοσιονομικά βάρη φορολογικού χαρακτήρα Δημοσιονομικά βάρη μη φορολογικού χαρακτήρα ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ - ΕΜΜΕΣΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ - ΠΑΓΙΟΙ,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ - ΚΑΤ' ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΗ δημοκρατική συναίνεση Η ανάγκη της βεβαιότητας του φόρου Η συνταγματική πρόβλεψη της αρχής της νομιμότητας του φόρου ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η απαίτηση τυπικού νόμου Η απαγόρευση επιβολής φόρου με κανονιστική πράξη Η απαγόρευση της αναδρομικής νομοθετικής κύρωσης φορολογικών κανονιστικών πράξεων Το ανεπίτρεπτο των φορολογικών ρυθμίσεων με σύμβαση Η στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεωνΗ επιστροφή των φόρων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η επιβολή φόρου με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή Η επιβολή φόρου με ΠΝΠ.Η κατ' εξαίρεση κανονιστική φορολογική αρμοδιότητακανόνες περιορισμού της αρχής της νομιμότητας του φόρου.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.Η συνταγματική καθιέρωση της φορολογικής ισότητα Η καθολικότητα της φορολογικής υποχρέωσης Η φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Διαφοροποιήσεις της φορολογίας με βάση τη διαφορά των καταστάσεων  Η παροχή φορολογικών κινήτρων Ο προσδιορισμός της φοροδοτικής ικανότητας βάσει τεκμηρίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Η φορολογική αναδρομικότητα στο κράτος δικαίου Τα είδη της αναδρομικότητας  Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ..........100 Το ά. 78§2 Σ Η αναδρομική νομοθετική κύρωση φορολογικών κανονιστικών πράξεων   και το ά. 78§2 Σ Το ά. 78§2 Σ και οι ερμηνευτικοί φορολογικοί νόμοιΤο ά. 78§2 Σ και το ενωσιακό δίκαιο Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο φόρος ως περιορισμός της ιδιοκτησίας  Η φορολογία στην αναγκαστική απαλλοτρίωση Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης  Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής  Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Η προσωποκράτηση ως μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσηςγια την είσπραξη δημόσιων εσόδ Η απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα οφειλετών του Δημοσίου  Η προσωποκράτηση και η απαγόρευση εξόδου στην ΕΣΔΑ.Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. 120Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 122 §7 - Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Τα κύρια χαρακτηριστικά του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπωνΤα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα του φόρου εισοδήματος Το φορολογητέο εισόδημα, αντικείμενο του φόρου  Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα (ά. 21 ΚΦΕ  Εισόδημα από κεφάλαιο  Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος Υπολογισμός και καταβολή του φόρου Οι συντελεστές φορολογίας του εισοδήματος φυσικών προσώπων Λοιπές μειώσεις του φόρου Καταβολή του φόρου Η παρακράτηση του φόρου ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Το υποκείμενο του φόρου νομικών προσώπων Το φορολογητέο εισόδημα - Το αντικείμενο του φόρου  Χρόνος επιβολής του φόρου Απαλλαγές από τον φόρο   O προσδιορισμός του εισοδήματοςΟ υπολογισμός και η καταβολή του φόρουΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) Αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ Υποκείμενο του ΕΝΦΙΑ Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ  Υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ Προσδιορισμός και καταβολή του ΕΝΦΙΑ  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ Αντικείμενο και υποκείμενο του ΤΑΠ Απαλλαγές από το ΤΑΠ Βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Υποκείμενο του φόρου κληρονομιών Αντικείμενο του φόρου κληρονομιών Απαλλαγές από τον φόρο κληρονομιών  Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του φόρου κληρονομιών  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Γενικά Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ Γενικά χαρακτηριστικά  Πεδίο εφαρμογής του φόρου Αντικείμενο του φόρου - Φορολογητέες πράξεις Απαλλαγές από τον ΦΠΑ Υποκείμενοι στον ΦΠΑ και υπόχρεοι  Η βάση επιβολής και το απαιτητό του φόρου Η φορολογητέα αξία Η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου  Φορολογικοί συντελεστές  'Εκπτωση και επιστροφή του φόρου'Εκπτωση του φόρου Επιστροφή του φόρου Ειδικά καθεστώτα  Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (ά. 39 ΚΦΠΑ Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθώνκαι υπηρεσιών 39α ΚΦΠΑ Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (39β ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής φόρου  Ειδικό καθεστώς αγροτών (ά. 41 - 42ΚΦΠΑ  Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών   Ειδικό καθεστώς βιομηχανοποιημένων καπνών Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας  (ά. 45 ΚΦΠΑ)Ειδικό καθεστώς για πωλήσεις σε δημοπρασία (ά. 46 ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (ά. 47 ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ά. 47α, 47β και 47γ ΚΦΠΑ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγοριών αγαθών  Ο ΕΦΚ ενεργειακών, οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων  Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας  Ο ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματωδών ποτών  Ο ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνών  Ο ΕΦΚ σε προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων και καφέ Το τέλος ταξινόμησης, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, το τέλος άδειας  και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων Το τέλος κινητής τηλεφωνίαςΤο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝΑντικείμενο του ΦΜΑ.Υποκείμενο του ΦΜΑΑπαλλαγές από τον ΦΜΑ Βάση υπολογισμού του ΦΜΑ Οι συντελεστές του ΦΜΑ Η φορολογία της μεταβίβασης πλοίων ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  Ο ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΟ - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Γενικές διατάξεις και ορισμοί της Πρότυπης Σύμβασης.320 Η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος και κεφαλαίουστην Πρότυπη Σύμβαση.324 Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας.331Ειδικές διατάξεις.Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΗΕ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ Διάβρωση της Φορολογητέας Formula distantei dintre doua puncte. Mijlocul unui segmentDe Profesor Jitaru Ionel pe 03/07/2017 • ( 4 comentarii ) Aveți mai jos formula distanței dintre doua puncte în plan dar și formula mijlocului unui segment. Cele două cerințe sunt foarte întâlnite la Subiectul I de la Bacalaureat la Matematică:Βάσης και Μεταφορά Κερδών στην αλλοδαπή (BEPSΒ. Η αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης της φορολογικής βάσηςκαι μετατόπισης κερδών στην ψηφιακή οικονομίαΓ. Διεθνής ανταλλαγή πληροφοριώνΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ§1 - Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝΑ. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά την κυκλοφορίατων προϊόντωνα) Η κατάργηση των δασμών και των φόρων ισοδυνάμου αποτελέσματοςβ) Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή έμμεσωνκαι άμεσων φόρωνΒ. Η απαγόρευση των φορολογικών περιορισμών κατά την κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΑ. Η εναρμόνιση των έμμεσων και των φόρων κύκλου εργασιών: ο ΦΠΑΒ. Η εναρμόνιση των άμεσων φόρωνα) Η Οδηγία Συγχωνεύσεων (Merger Directiveβ) Η Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών (Parent - Subsidiary Directiveγ) Η Σύμβαση Διαιτησίας (Arbitration Conventionδ) Η Οδηγία Τόκων Αποταμιεύσεων (Savings Interest Directive,καταργημένηε) Η Οδηγία Τόκων και Δικαιωμάτων (Interest and Royalties Directiveστ) Η καταπολέμηση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμούζ) Αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγήςκαι της φοροαποφυγήςη) Φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγέςθ) Προτάσεις της Επιτροπής για τη διπλή φορολογία κληρονομιών Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΑ. Η Οδηγία Διοικητικής ΣυνεργασίαςΒ. Ο Κανονισμός 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία στο ΦΠΑΓ. Η Οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή των κρατών μελών της ΕΕγια την είσπραξη φόρωνΔ. Η Οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικώνδιαφορών στην ΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΑ. Το αντικείμενο της διοικητικής φορολογικής διαδικασίαςΒ. Η βεβαίωση του φόρουΓ. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).Δ. Η σημασία της φορολογικής διαδικασίας Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑ. Η ΑΑΔΕ - Κεντριά ΥπηρεσίεςΒ. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕΓ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ§2 - ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΑ. Υπόχρεα σε δήλωση εισοδήματος φυσικά πρόσωπαΒ. Υπόχρεα σε δήλωση εισοδήματος νομικά πρόσωπαΓ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΦΠΑΔ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΦΜΑΕ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΕΝΦΙΑΣΤ. Υπόχρεοι σε δήλωση ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας εταιρειώνΖ. Υπόχρεοι σε δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΑ. Η υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικάα) Η ηλεκτρονική δήλωση του φόρου εισοδήματος φυσικώνκαι νομικών προσώπωνβ) Η ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑΒ. Η υποβολή δήλωσης έγχαρτα§7 - Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΑ. Η εγγραφή στο φορολογικό μητρώοΒ. Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού ΜητρώουΓ. Ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπο§8 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΑ. Η υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικώνσυναλλαγώνΒ. Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγώνΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ§1 - ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ§2 - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕΒ. Tα Ελεγκτικά ΚέντραΓ. Οι ΔΟΥΔ. Άλλα όργανα με ελεγκτικές αρμοδιότητεςΕ. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία - το φορολογικόπιστοποιητικόΣΤ. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Το φορολογικό απόρρητο - Εννοια και περιεχόμενοΒ. Το τραπεζικό απόρρητοΓ. Το δικαίωμα γνώσης και πληροφόρησης του φορολογουμένου§5 - Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ§6 - ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύληςΒ. Οι τόκοιΓ. Οι διοικητικές κυρώσειςα) Οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμαβ) Μη χρηματικές διοικητικές κυρώσειςΔ. Οι ποινικές κυρώσειςΕ. Οι διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήραΤΜΗΜΑ IV - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Η πράξη προσδιορισμού φόρουΒ. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου§2 - ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Τύπος της πράξης προσδιορισμού φόρου και αρμοδιότητατου οργάνουΒ. Η προηγούμενη ακρόασηΓ. Η αιτιολογία§3 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ§4 - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ§5 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Το μη ανακλητό ms πράξης προσδιορισμού φόρουΒ. Ο ιεραρχικός έλεγχοςΓ. Περιορισμοί της αρχής της ιδιαίτερης σταθερότηταςΤΜΗΜΑ V - Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ§1 - ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΦΔ.Ο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΦΔ Η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔΒ. Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης άμεσου προσδιορισμού, πράξης προσδιορισμού του φόρου και πράξης επιβολής προστίμου ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η οργάνωση της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης.Η δικονομία των φορολογικών διαφορών ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η έννοια της φορολογικής διαφοράς  Η φορολογική διαφορά με στενή έννοια Διαφορές με φορολογικό αντικείμενο που δεν αποτελούν φορολογικές διαφορές με στενή έννοια Η φύση της φορολογικής διαφοράς Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Η προσφυγή Οι προσβαλλόμενες πράξεις  Το περιεχόμενο της προσφυγής Δικαίωμα προσφυγής Προθεσμία  Αρμόδια δικαστήρια Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής Παράβολο  Η έφεση Η ανακοπή ερημοδικίας Η τριτανακοπ Η αίτηση αναθεώρησηςΗ αίτηση αναίρεσης Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας  ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Αυτεπάγγελτη πρόοδος της δίκης Ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ.Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ  Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, αρχή της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, δημόσια υπηρεσία, καθολική υπηρεσία, λειτουργική έννοια δημόσιας υπηρεσίας, οργανική έννοια δημόσιας υπηρεσίας Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα Διαδικτυακό μάθημα Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο 2014-2015, Μαθήματα 2017-2018, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίαςδημόσιος τομέας, δημόσιος τομέας κατά το ενωσιακό δίκαιο, έξοδος από τον δημόσιο τομέα, ευρύτερος δημόσιος τομέας, συνέχιση δίκης, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οι ανεξάρτητες αρχές (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 14.3.2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2019-2020, Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας ανεξάρτητες αρχές, αρχή της συνέχειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, ΡΑΕ, ρυθμιστικές αρχές, συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές Διάγραμμα Ύλης Γενικού Διοικητικού Δίκαιου (Μαθήματα εαρινού Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων (άρθρο 18 του ΚΔΔιαδ. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, διαδικτυακό μάθημα της 14-4-2020)[b1] Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αναβλητική απόφαση, αναδρομική κύρωση κανονιστικής πράξης, ανάρτηση στο διαδίκτυο, ανυπόστατες πράξεις, άρση της πλημμέλειας, ατομική πράξη, γραφικά ή λογιστικά σφάλματα, δημοσίευση διοικητικών πράξεων, δημοσιευτέα πράξη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έναρξη προθεσμίας, κανονιστικές εγκύκλιοι, πρόγραμμα Διαύγεια, Σύνθετη διοικητική ενέργεια  Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης ΒουλήςΚοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώςΕλογιμότητα-διάρκεια θητείας. Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο ως κλάδος δικαίου Η έννοια του κράτους Το Σύνταγμα Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Η έννοια, οι διακρίσεις και η ερμηνεία του Συντάγματος Η παραγωγή του Συντάγματος Η ιστορία του ελληνικού Συντάγματος Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος Οι πηγές του Συνταγματικού ΔικαίουΟρισμός Το Σύνταγμα, τα Ψηφίσματα, οι Συντακτικές Πράξεις Το Διεθνές Δίκαιο Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο νόμος (είδη, παραγωγή, χρονική ισχύς,αντισυνταγματικότητα Ο κανονισμός της Βουλής Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Η νομολογία  Το πολίτευμα Έννοια και μορφές του πολιτεύματος Το πολίτευμα της Ελλάδος Αναπλήρωση Κανόνες που διέπουν τις πράξεις του ΠτΔ Οι σημαντικότερες πράξεις του ΠτΔ Ευθύνη του ΠτΔ Κυβέρνηση Συγκρότηση Αρμοδιότητες Πρωθυπουργός Πρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας4.5.Ευθύνη Υπουργών Δικαστήρια ΔιακρίσειςΔικαστικήανεξαρτησία  Έλεγχος συνταγματικότητας νόμων ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤο εκλογικό σώμα Η Βουλή Περιεχόμενα Ορισμός της Ένωσης –Αρμοδιότητες Ορισμός Νομική φύση και αρμοδιότητες Διακρίσεις αρμοδιοτήτων..4ΙΙ. Διαφορές από δημόσιο διεθνές δίκαιο. Υποκείμενα της ενωσιακής έννομης τάξης. Πηγές του Ενωσιακού Δικαίου –Σημασία της νομολογίαςΠρωτογενές δίκαιο. Παράγωγο δίκαιοΆγραφες πηγές & σημασία της νομολογίαςΔιεθνείςΣυνθήκες. Ιεραρχία πηγών του ενωσιακού δικαίου Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Η ιστορία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ: από το μηδέν στον ΧΘΔΕΕ14Οι πρώτες οικονομικές ελευθερίες αντιστάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα & η απάντηση της ΕΕ 14. Νομοθετικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. ΕισαγωγικάΕυρωπαϊκή Επιτροπή (Commission Ιστορικό. Σύνθεση. Ορισμός μελώνΑνεξαρτησία και θητείαΑρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών  Εκλογικό σύστημα  Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα  Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής .Κοινοβουλευτικός έλεγχος  Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώς Ελογιμότητα-διάρκεια θητείας  Το Συνταγματικό Δίκαιο ως κλάδος δικαίου 2. Η έννοια του κράτους Το Σύνταγμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Το εκλογικό σώμα Η Βουλή2.8.Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αρμοδιότητες.Αριθμός βουλευτών Αριθμός βουλευτών Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκλογικό σύστημα Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής Κοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3.1. Νομικό καθεστώς3.2.Ελογιμότητα-διάρκεια θητείαςΗ έννοια, οιδιακρίσεις και η ερμηνεία του Συντάγματος Η παραγωγή του Συντάγματος Η ιστορία του ελληνικού Συντάγματος .Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος  Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου  Ορισμός  Το Σύνταγμα, τα Ψηφίσματα, οι Συντακτικές Πράξεις Το Διεθνές Δίκαιο .Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ο νόμος (είδη, παραγωγή, χρονική ισχύς, αντισυνταγματικότητα  Ο κανονισμός της Βουλής  Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Το συνταγματικό έθιμο Η νομολογία  Το πολίτευμα  Έννοια και μορφές του πολιτεύματος Το πολίτευμα της Ελλάδος . 2 3.3. Διαδικασία εκλογής 3.4. Αναπλήρωση3.5. Κανόνες που διέπουν τις πράξεις του ΠτΔ 3.6. Οι σημαντικότερες πράξεις του ΠτΔ 3.7. Ευθύνη του ΠτΔ 4. Κυβέρνηση 4.1.Συγκρότηση 4.2. Αρμοδιότητες 4.3 Πρωθυπουργός 4.4. Πρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας 4.5.Ευθύνη Υπουργών 5. Δικαστήρια 5.1.Διακρίσεις 5.2. Δικαστική ανεξαρτησία 5.3. Έλεγχος συνταγματικότητας νόμωνΔεσπόζουσα θέση/προσφυγή ακύρωσης/εκτελεστός τίτλοςΟδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/αποτελέσματα προδικαστικών αποφάσεωνΕνισχυμένη συνεργασία/επικουρικότητα/αποκλειστικές αρμοδιότητεςΕυρωπαϊκό Συμβούλιο/προσφυγή ακύρωσης/νομικά δεσμευτική πράξηΟδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείαςΤελωνειακή ένωση/ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτωνΠροσφυγή κατά κράτους μέλους/υπερασπιστικοί ισχυρισμοί/κυρώσειςΕυρωπαϊκή Επιτροπή/υποχρέωση ανεξαρτησίας επιτρόπωνΙθαγένεια της Ένωσης/πολιτικά δικαιώματαΑυτονομία εννοιών/ευθύνη κράτους μέλους από πράξεις δικαστηρίωνΕλευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων/εξαιρέσειςΚοινοβούλιο/προηγούμενη ακρόαση/διάταξη-γέφυραΑνταγωνισμός/προδικαστικό ερώτημα/λυσιτέλειαΟλική και μερική εναρμόνιση/exceptio non ademplenti contractusΑρχή προφύλαξης/προσωρινή δικαστική προστασίαΔΕΕ/προσόντα διορισμού/πράξεις δεκτικές προσφυγής ακύρωσηςΜέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος/αρχή δικονομικής αυτονομίαςΕξωτερική πολιτική ΕΕ/περιοριστικά μέτρα/δικαστική προστασίαΕναρμονισμένη πρακτική/εξωσυμβατική ευθύνη της ΈνωσηςΕλευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων/παραδεκτό προσφυγής λόγω παράλειψης/αρμοδιότητες Επιτροπής/εξωσυμβατική ευθύνη της ΈνωσηςΕλευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων/εφαρμογή ΧΘΔΕΕ/αιτιολογημένη γνώμη/δικαίωμα παρέμβασης ενώπιον ΔΕΕΚατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα ΔΕΕ για ερμηνεία διατάξεων εθνικού δικαίου/προσωπικά δεδομένα νομικών προσώπων ª∂ƒ√™ 4: ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ 19 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 ¶ÚÔ ̊fiÓ Î·È Û ̆ÓÔÏÈ΋ ̇‹ÙËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 21 ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 22 ÃÚ‹Ì· Î·È ÙÚ¿ ̇ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 23 ∂ÈÙfiÎÈ· Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 24 ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 25 ™ ̆ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÈ̤ ̃ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ‰È·Ù·Ú· ̄¤ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 26 ¶ÏËıˆÚÈÛÌfi ̃, ÚÔÛ‰ÔΛ ̃ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 27 ∞ÓÂÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 28 ™ ̆Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ ̃ ÈÛÔÙÈ̛ ̃ Î·È ÈÛÔ ̇‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 29 ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï ̆ÛË ÙË ̃ ·ÓÔÈÎÙ‹ ̃ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 30 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı ̆ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 31 √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̃ ·ÎÏÔ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 32 ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋: √È Î ̆ÚÈfiÙÂÚ ̃ ıˆڛ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 ª∂ƒ√™ 5: ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· 33 ¢ÈÂıÓ¤ ̃ ÂÌfiÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 34 ∫·ıÂÛÙÒÙ· Û ̆Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÈÛÔÙÈÌÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 35 ∂ ̆Úˆ· ̊΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 36 OÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù ̆Á̤Ó ̃ ̄ÒÚ ̃ Περιγραφή θέματος ΓενικάΕνότητα 1 - Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΑνάλυσηΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Η πρώτη ενότητα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής ανάλυσης. Παρουσιάζονται οι σχολές οικονομικής σκέψης το αντικείμενο της Μακροοικονομικής, οι βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, οι εθνικολογιστικές ταυτότητες, η συνολικής ζήτηση, η ισορροπία παραγωγής, οι πολλαπλασιαστές, ο δημόσιος τομέας και ο προϋπολογισμός.Λεξεις κλειδια: Οικονομική επιστήμη, Μακροοικονομική , ΑΕΠ, πληθωρισμός, ανεργία, ρυθμός μεγέθυνσης, οικονομικός κύκλος, σταθεροποιητική πολιτική, συνάρτηση κατανάλωσης, αποταμίευση, επένδυση, πολλαπλασιαστής δαπάνης.Υπόδειγμα IS-LMΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Το αντικείμενο μελέτης της δεύτερης ενότητας είναι οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και η προσαρμογή προς την ισορροπία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το υπόδειγμα IS-LM και η ταυτόχρονη ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος.Καμπύλες IS-LM, αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αγορά χρήματος, ανισορροπία και προσαρμογή, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτικήΥπόδειγμα AD-ASΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην τρίτη ενότητα χαλαρώνουμε την υπόθεση ότι οι τιμές είναι σταθερές. Έτσι, μέσα από το υπόδειγμα AD-AS, εξετάζουμε τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του εισοδήματος και του επιπέδου των τιμών. Λεξεις κλειδια: Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης, Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς, Κλασική AS, Κεϋνσιανή AS, Ποσοτική Θεωρία Χρήματος, Καμπύλη Προσφοράς Lucas. Αγορά ΧρήματοςΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Η τέταρτη ενότητα αναλύει την ισορροπία στην αγορά χρήματος. Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός και λειτουργίες του χρήματος, οι θεωρίες ζήτησης χρήματος, ο προσδιορισμός της προσφοράς χρήματος, ο πολλαπλασιαστής χρήματος και η Νομισματική πολιτική. Χρήμα, ζήτηση χρήματος, προσφορά χρήματος, πολλαπλασιαστής χρήματος, νομισματική βάση, ισορροπία Προδικαστική παραπομπή/έννοια εθνικού δικαστηρίου/αυτοτελής έννοια της Ένωσης/ρόλος Γενικού Εισαγγελέα Προδικαστική παραπομπή/έννοια εθνικού δικαστηρίου/αυτοτελής έννοια της Ένωσης/ρόλος Γενικού ΕισαγγελέαΕλευθερία εγκατάστασης/διασυνοριακός χαρακτήρας/αναλογικότητα περιορισμών/ισχυρισμός περί αναρμοδιότητας εθνικού δικαστηρίου και παραδεκτό προδικαστικής παραπομπήςΠροσφυγή ακύρωσης/προνομιούχοι διάδικοι/έναρξη προθεσμίας/ υποχρέωση αιτιολογίας/αίτηση αναίρεσης στο ΔΕΕΠροσφυγή κράτους μέλους κατά κράτους μέλους/διπλωματικές σχέσεις/ αρχή δοτής αρμοδιότητας/υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίαςΑνεξαρτησία εθνικού δικαστή/θεμελίωση αρμοδιότητας της Ένωσης/ έκταση δεσμευτικότητας προδικαστικής απόφασηςΕξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους/θεμελίωση/προϋποθέσεις/ αιτιώδης σύνδεσμος/αρχή δικονομικής αυτονομίαςΟικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/ένσταση ελλείψεως νομιμότητας/ έλεγχος κύρους ενωσιακής πράξης υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑΠρονόμιο νομοθετικής πρωτοβουλίας Επιτροπής/δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις/ισχύς κανονισμών ΕΕΚρατικές ενισχύσεις/ορισμός επιχείρησης/αρχή υπεροχής/δικονομικός κανόνας που περιορίζει την ευχέρεια του εθνικού δικαστή για αποστολή προδικαστικού ερωτήματοςΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/αρμοδιότητες ΕΕ/εθνική ταυτότητα κρατών μελών/ελευθερία κυκλοφορίας που στηρίζεται στην ιθαγένεια της Ένωσης/έννοια του όρου «σύζυγος» υπό το πρίσμα του ΧάρτηΕλευθερία λήψεως υπηρεσιών/εφαρμογή ενωσιακού δικαίου από τις διοικητικές αρχές/σχέση προσφυγής λόγω παράβασης με εθνικές δικαστικές διαδικασίες/αντικειμενική ευθύνη κράτους μέλουςΑνεξαρτησία ΕΚΤ/προσφυγή στηριζόμενη σε παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ/απόφαση εθνικής αρχής περί αναστολής άσκησης των καθηκόντων του διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζαςΤελωνειακή ένωση/κοινό εξωτερικό δασμολόγιο/λόγοι εξαίρεσης/ απειλή πολέμουΣυμβατική ευθύνη της Ένωσης/ρήτρα διαιτησίας/εφαρμοστέο δίκαιο/εφαρμοστέοι δικονομικοί κανόνες ECDLΕξετάσεις ECDLκάθε εβδομάδα Το αυθεντικό ECDL Ο εκπαιδευτικός μας όμιλος διδάσκει πληροφορική από το 1984 και εξετάσεις από το 2001. Δωρεάν προσωπική συνάντηση με σύμβουλο εκπαίδευσης ECDL. Golearn ειδικη αγωγη Με τους κορυφαίους διδάσκοντες καθηγητές αποκλειστικά για τον ΑΣΕΠ! 30 χρόνια δίπλα σας! Εξειδίκευση στην Εργασιακή Αποτελεσματικότητα. Οnline προετοιμασία σε ψηφιακή...Τεστ Προσομοίωσης ΑΣΕΠ Ειδικές Προσφορές Τεστ Αποτελεσματικότητας · ‎ Ο εκπαιδευτκός οργανισμός Golearn επιδοτεί ολικά τα δίδακτρα σε 58 τυχερούς για τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn προχωρησε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό - κλήρωση (Ο διαγωνισμός έληξε) για δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια που αφορούν ...Όποιος πραγματοποιήσει την δωρεάν τηλεκατάρτιση των 100 ωρών στο Φορέα Κατάρτισης GOLEARN έχει Δωρεάν πρόσβαση σε 10 σεμινάρια που αφορούν την θεματολογία  Golearn πανεπιστημιο αιγαιουΜοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως σεμινάρια Εκπαιδευτικών ... Καθορίστηκε η ύλη: Ξεκινήστε την προετοιμασία του goLearn και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ τα απαραίτητα.Εκπτώσεις συμμετοχής σας στο δωρεάν σεμινάριο της ...Παρακάτω παραθέτουμε όλα οφέλη από την συμμετοχή σας στο ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο του GOLEARN. Μεταξύ άλλων τα οφέλη είναι και εκπτώσεις στα μοριοδοτούμενα ..Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών για έξτρα μόρια ... Δωρεάν σεμινάριο - Πιστοποίηση DIGITAL MARKETING με εκπαιδευτικό επίδομα ...Δωρεάν σεμινάρια - GoLearnTranslate this pageJan 26, 2019 — Παράλληλα προγράμματα ; Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ · 31.10.2022 · 800 ώρες - 9 Μήνες · GoLearn ; Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική ... Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 2022 για Εκπαιδευτικούς Το ... του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό GoLearn ...Εκπτώσεις σεμινάρια λόγω του διαγωνισμού του GOLEARN· Translate this pageΤο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Golearn που ειδικεύεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια ανοίγει 700 δωρεάν θέσεις για το ... Translate this pageΓια τα ΣΔΕ μοριοδοτούν 2 σε μέγιστη μοριοδότηση 4 μόρια! 2 yrs Report. Έλενα Γκαγκανιάρα, profile picture.δωρεαν μοριοδοτουμενα σεμιναρια για εκπαιδευτικους 2022Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων Οι λεκτικές δεξιότητες καθιερώνονται πλέον στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και αποτελούν ισχυρό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων. Το δεύτερο βιβλίο των Φροντιστηρίων δίνει σε όλους τους υποψηφίους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία των λεκτικών δεξιοτήτων ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς περιέχει όλα τα είδη ερωτήσεων και ασκήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος, τόσο στην κατανόηση κειμένου (που υπάγεται στις λεκτικές δεξιότητες) όσο και σε ξεχωριστές λεκτικές ασκήσεις και ερωτήσειςΣτους γραπτούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από τράπεζες ή άλλους φορείς συμπεριλαμβάνονται πάντα οι Λεκτικές δεξιότητες και η κατανόηση κειμένου, είτε ως αυτοτελές εξεταστέο αντικείμενο είτε ως τμήμα του Τεστ δεξιοτήτων.Ας σημειωθεί δε πως ο νόμος 4765/2021 προβλέπει ότι όλες οι προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο θα γίνονται μέσω γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ασκήσεις που θα αξιολογούν «δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού».συνεπώς, ένα βιβλίο που θα ασκεί τους/τις υποψηφίους/ες στο αντικείμενο των Λεκτικών δεξιοτήτων και της κατανόησης κειμένου θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό βοήθημα για την επιτυχία τους.Το βιβλίο περιλαμβάνει: - 12 Κριτήρια αξιολόγησης (με απαντήσεις που συνοδεύονται από γραμματικά και συντακτικά σχόλια) Παράρτημα με θεωρητικές επισημάνσεις σχετικά με απαιτητικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας (λόγιας προέλευσης τύποι ρημάτων και επιθέτων, λόγιες μετοχές, ανώμαλα ουσιαστικά κ.ά.)Θέματα από προηγούμενους διαγωνισμούς (2004-2020). Golearn σεμιναριαISBN: 978-960-98638-3-4 Συγγραφέας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ Εκδοτικός οίκος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Δ. ΜΠΟΝΙΑ Σελίδες: 512 Διαστάσεις: 17Χ24 Ημερομηνία Έκδοσης: Μάρτιος 2009Το βοήθημα αυτό αποτελεί έναν «οδηγό μελέτης» για τους υποψηφίους των γραπτών διαγωνισμών του Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ στο μάθημα των Λεκτικών δεξιοτήτων-Κατανόησης κειμένου - Περίληψης. Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη «φιλοσοφία» των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και από τη διδακτική μου πείρα στους παραπάνω διαγωνισμούς. Είναι μέσα στο «πνεύμα» του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και του ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων (για ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).·  Παρέχει έναυσμα για μελέτη.·  Βοηθά τον υποψήφιο να εξοικειωθεί με τον τρόπο των εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), διότι περιέχει 600 περίπου ανάλογες ασκήσεις και επαναληπτικά διαγωνίσματα.·  Δίπλα από τη θεωρία, για εμπέδωση, μέσα σε φακελάκια υπάρχουν απαντημένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από προηγούμενους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.Επίσης το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο ΕΡΓΑΛΕΙΟ:·  για κάθε Έλληνα που τον νοιάζει η γλώσσα του και που θέλει να βελτιώσει τα Ελληνικά του,·  για τον μαθητή που θέλει να γράφει σωστές εκθέσεις,·  για τον φιλόλογο που διδάσκει «Γλώσσα» σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Go Learn·  Νεοελληνική Γλώσσα Ελληνική Ιστορία Τέχνες  Ελληνική και Παγκόσμια Γεωγραφία Φυσικές Επιστήμες  Πρακτική Αριθμητική Φιλοσοφία Γενικές Γνώσεις Ψυχολογία Επίκαιρα - ΑθλητισμόςGolearn πανεπιστημιο αιγαιου IΣυγγραφέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Εκδοτικός οίκος: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΝΝΑ Ημερομηνία Έκδοσης: Φεβρουάριος 2007Το ανά χείρας βιβλίο μετον τίτλο "Πώς να περάσετε τα tests δεξιοτήτων και αναλυτικής συλλογιστικής σκέψης", γραμμένο από ειδικούς, με επιστημονική ακριβολογία, ευσύνοπτο και πρακτικό, ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Εξετάσεων Πρόσληψης στο Δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π. Είναι το καταλληλότερο μέσο για μια συστηματική εξάσκηση του νου και πρόκριμα σίγουρης επιτυχίας Πρόκειται για βιβλιοσύνθεση επιμέρους πραγματειών: Ψυχομετρικά Tests Tests Αριθμητικού Υπολογισμού Γλωσσικού Συλλογισμού Golearn voucherISBN: 960-431-947-7ΞΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Tο βιβλίο αυτό, μαζί με το βιβλίο "Πρακτική Αριθμητική" είναι απαραίτητο βοήθημα για όσους θελήσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων Δημόσιων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα, στην κατηγορία Δ.Ε. Περιέχει τις βασικές γνώσεις των Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου, που είναι απαραίτητος για την επίλυση των προβλημάτων αυτού του διαγωνισμού. Χωρίζεται στα παρακάτω έξι μέρη:Οι αριθμοί Στατιστική και Πιθανότητες Εξισώσεις και Συστήματα Συναρτήσεις Τριγωνομετρία  Βασικές γεωμετρικές γνώσεις.Κάθε μέρος αποτελείται από τρεις ενότητες: Βασικές θεωρητικές γνώσειςΠροβλήματα πολλαπλής επιλογής με τις λύσεις τουςΠροτεινόμενα προβλήματα.Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις απαντήσεις των προτεινόμενων προβλημάτων, πίνακα τριγωνομετρικών αριθμών και τα θέματα του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Ιούλιος 2004) μαζί με τις λύσεις τους.      ΑΣΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ€23.20Το ανά χείρας βιβλίο "Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες" ανταποκρίνεται πλήρως στις μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες ενός Υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ, προκειμένου αυτός να διαγωνιστεί στις εξετάσεις για την κατάληψη μιας θέσης στο Δημόσιο Τομέα μέσω Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.Είναι γραμμένο με τη μέθοδο "Πολλαπλών επιλογών", με ερωτήσεις που συνοδεύονται με την αντίστοιχη σωστή απάντηση. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προέρχονται από το Κ.Ε.Ε. καθώς και οι σωστές απαντήσεις, με εξαίρεση τις ερωτήσεις της Α Λυκείου, των οποίων οι απαντήσεις δόθηκαν από τον καθηγητή μαθηματικών Κωνσταντίνο Νικ. Τσιμπλιάρη.Ακολουθεί και εφαρμόζει την υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία η "Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π." έχει τη δυνατότητα, αντί για γραπτή ανάπτυξη κάποιας ερώτησης ανοιχτού τύπου, να διατυπώνει τα εξεταστέα θέματα με τη μορφή "Ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών" όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. argonautisbook...Free shipping Πρόλογος ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ€18.28Πολιτεία+€3.50 shippingBy GoogleΠολιτική & Δίκαιο για ΑΣΕΠ€11.87Εκδόσεις Ζήτη  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΤΕΥΧΟΣ Α€16.11IanosBy SHOPIA  Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ - ...€20.61Mykyklos+€2.00 shippingBy Google  Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ...€20.61LavyrinthosBy Google  Απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης ...€13.99Η παρούσα έκδοση έρχεται να εξυπηρετήσει έναν νέο σκοπό στις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού. Το νέο μοντέλο εξέτασης, χωρίς καθορισμό εξεταστέας ύλης, μοριοδοτεί υποψηφίους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σειρά προτεραιότητας. Στην εξέταση γίνεται χρήση σύντομων ερωτήσεων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε θεματικούς τομείς όπως αριθμητικός και γλωσσικός συλλογισμός, γνώσεις γενικής παιδείας, ειδικές ικανότητες. Θα λέγαμε, συγκεφαλαιωτικά, ότι πρόκειται για θέματα γενικής αντίληψης και παιδείας. Οι υποψήφιοι, επομένως, βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πρόκληση. Το παρόν εγχειρίδιο έρχεται ως πολύτιμος αρωγός κάθε υποψηφίου, καθώς καλύπτει σφαιρικά, με σαφήνεια και πληρότητα τον προαναφερθέντα θεματικό τομέα του γλωσσικού συλλογισμού. Εξαιρετικά εύχρηστο στο χρήστη, συμπυκνώνει με ευστοχία το ευρύ πεδίο της γλώσσας και βοηθά με μία σειρά ασκήσεων κατανόησης κειμένου, παραγωγής λόγου, προτεινομένων θεμάτων και τεθέντων θεμάτων παλαιοτέρων διαγωνισμών τον υποψήφιο στην προετοιμασία του.πρόλο ΑΣΕΠ: 3.000 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για το€25.60BibliotopiaBy Google Visit:GoogleSHOPIAShopForwardChoozenCiaoKelkoo Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022: Όλα τα βιβλία για σίγουρο ...https://workenter.gr › graptos-diagon... · Translate this page7 days ago — Στείλτε μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 2Γ/2022" και μέσα στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας ... ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Αυτή είναι η ύλη και τα μαθήματα - Workenterhttps://workenter.gr › asep-2g-2022-... · Translate this pageNov 23, 2022 — Βιβλία και αποσπάσματα τρέχουσας βιβλιογραφίας για όλα τα αντικείμενα της ύλης του διαγωνισμού; Άρθρα, links και λοιπό σχετικό υλικό; Online ... Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022 | Πρόσβασηhttps://prosvasis.edu.gr › γραπτός-δια... · Translate this pageβάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ εκδίδουν μία πλήρη σειρά 3 βιβλίων που ... Πακέτο Βιβλίων για τον Πανελλαδικό Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ ...https://yourstudy-community.gr › pa... · Translate this pageΤο πακέτο των βιβλίωνείναι εξειδικευμένο για τις ανάγκες του Γραπτού Πανελλήνιου Διαγωνισμού 2Γ/2022. Το πακέτο περιλαμβάνει τρία βιβλία: Αριθμητικός ...€150.00 · ‎In stock Βιβλία για διαγωνισμούς δημοσίου - ΑΣΕΠ - Publichttps://www.public.gr › ... › Ελληνικά › Εκπαιδευτικά Βρες εδώ μία πλούσια συλλογή σε βιβλία για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ! Παράγγειλε online και επωφελήσου με τις χαμηλότερες τιμές & δωρεάν μεταφορικά για ... Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, Α΄ τεύχοςhttps://www.vivliopoleiopataki.gr › P... · Translate this pageΓλώσσα βιβλίου, Ελληνικά ... στην Τράπεζα Θεμάτων για την Ελληνική Ιθαγένεια, τόμοι Α΄ και Β΄(Προσαρμοσμένη έκδοση για τις εξετάσεςι Νοεμβρίου 2022). ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΠ - Greekbooks.grhttps://www.greekbooks.gr › books · Translate this pageΑναζήτησε βιβλία στην κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ > ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΠ και αγόρασέ τα στις καλύτερες τιμές της αγοράς! ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ένα βήμα πριν το διορισμό! Ενημερώσου για ...https://kollintzas.edu.gr › asep-2g202... · Translate this pageSep 7, 2022 — ΑΣΕΠ 2Γ/2022 μαθήματα: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός ήδη ... τμήματα από εγχειρίδια-βιβλία και αρκετές εκατοντάδες ερωτήσεων ... ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Το τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από μια σειρά κειμένων, καθένα από τα οποία ακολουθείται από διάφορα σχόλια. Αυτό που σας ζητείται είναι να διαβάσετε το κείμενο και να αξιολογήσετε κάθε σχόλιο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Χρωματίστε τον κύκλο Α εάν το σχόλιο είναι σωστό, με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Χρωματίστε τον κύκλο Β εάν το σχόλιο είναι λάθος, με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Χρωματίστε τον κύκλο Γ εάν δεν μπορείτε να πείτε αν το σχόλιο είναι σωστό ή λάθος, χωρίς να έχετε περισσότερες πληροφορίες. ∆ώστε τις απαντήσεις σας βάσει μόνο των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: Ο πολυεθνικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός FinCo έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις σε έργα τέχνης. Από τις συνολικές επενδύσεις της εταιρίας, 15% είναι στο χώρο της τέχνης, το οποίο στα λογιστικά βιβλία εκτιμάται γύρω στα 200.000€, αλλά με την τωρινή αγοραστική αξία φτάνει τα 260.000€. Η συλλογή έργων τέχνης περιλαμβάνει, κυρίως, ζωγραφικά πορτραίτα του 19ου αιώνα. 1 Τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας δεν παρουσιάζουν την τωρινή αγοραστική αξία της συλλογής έργων τέχνης που κατέχει. 2 Τα περισσότερα κομμάτια της συλλογής της FinCo είναι έργα γλυπτικής. 3 Η εταιρία έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις σε ακίνηταΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από δύο τύπους ερωτήσεων. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για κάθε τύπο ερωτήσεων ξεχωριστά. α) Αριθμητικά Προβλήματα Σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων δίνονται κάποια αριθμητικά προβλήματα. Αυτό που σας ζητείται είναι να τα επιλύσετε και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πέντε προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε που δίνονται για κάθε πρόβλημα. Σε κάθε πρόβλημα, μία και μόνο μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή. β) Αριθμητικά ∆εδομένα Σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων δίνονται κάποιοι στατιστικοί πίνακες ή γραφήματα, τα οποία ακολουθούνται από μια σειρά ερωτήσεων. Αυτό που σας ζητείται είναι να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία και τους αριθμούς που παρουσιάζονται σε κάθε πίνακα/γράφημα, προκειμένου να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε που δίνονται για κάθε ερώτηση. Σε κάθε ερώτηση, μία και μόνο μία απόαπό τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή. 3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Στο τεστ ∆ιαγραμματικού Συλλογισμού, σας παρουσιάζονται προβλήματα με τη μορφή σχημάτων. Στο αριστερό μέρος της σελίδα, σε λευκό φόντο, θα δείτε μία σειρά από αφηρημένα σχήματα (5 ή 6 σχήματα), η οποία αλλάζει με κάποιο μοτίβο και από την οποία απουσιάζει ένα σχήμα. Η θέση από την οποία λείπει κάθε φορά το σχήμα υποδεικνύεται με ένα ερωτηματικό (?). Στο δεξί μέρος της σελίδα, σε γκρι φόντο, παρουσιάζονται οι πέντε εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε το σχήμα που θεωρείτε ότι αντικαθιστά το ερωτηματικό. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ: Το τεστ ∆ιαγραμματικού Συλλογισμού αποτελείται από 38 ερωτήσεις και θα έχετε στη διάθεσή σας 20 λεπτά, για να τις απαντήσετε. 2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: 1 Ο λογαριασμός για τις υπερωρίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 3.450 €. Η υπερωρία πληρώνεται 4,60 € την ώρα. Εάν ο λογαριασμός των υπερωριών στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ανέλθει σε 3.588 €, τότε ποιο είναι το ποσοστό αύξησης του αριθμού των υπερωριών μεταξύ των δύο εβδομάδων; Α 3,8 % Β 0,4 % Γ 10 % ∆ 4 % Ε 5 % 2 Πόσα ήταν τα έσοδα που προήλθαν από τις πωλήσεις Αυτοκινήτων το προηγούμενο έτος, εάν τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Παιχνιδιών ανέρχονταν στα 2,5 εκ. € (βλ. παρακάτω γράφημα2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: 1 Ο λογαριασμός για τις υπερωρίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 3.450 €. Η υπερωρία πληρώνεται 4,60 € την ώρα. Εάν ο λογαριασμός των υπερωριών στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ανέλθει σε 3.588 €, τότε ποιο είναι το ποσοστό αύξησης του αριθμού των υπερωριών μεταξύ των δύο εβδομάδων; Α 3,8 % Β 0,4 % Γ 10 % ∆ 4 % Ε 5 % 2 Πόσα ήταν τα έσοδα που προήλθαν από τις πωλήσεις Αυτοκινήτων το προηγούμενο έτος, εάν τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Παιχνιδιών ανέρχονταν στα 2,5 εκ. € (βλ. παρακάτω γράφημα); Α 22.500 € Β 25.000 € Γ 225.000 € ∆ 275.000 € Ε 2,5 εκ € Επιτραπέζια Παιχνίδια 31% Κούκλες 9% Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 11% Αυτοκίνητα 9% Διάφορα 7% Χνουδωτά Παιχνίδια 33% Αφοι Παπαδοπούλου Κατανομή Εσόδων: Τμήμα Παιχνιδιών (Προηγούμενο έτος) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ: Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από 34 ερωτήσεις και θα έχετε στη διάθεσή σας 28 λεπτά, για να τις απαντήσετεImages for 2γ 2022 βιβλια γραπτόσ διαγωνισμόσasep 2gδιαγωνισμοσ ασεπ   Dimitris Bonias <Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.>;Προς:Dimitris Bonias Παρ 2 Δεκ στις 8:57 μ.μ.  प्रस्ताव 1 एचएसबीसी कैशबैक कार्ड क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर INR 250 तक 5% तत्काल छूट। न्यूनतम खरीद मूल्य INR 1000方程式文章題(割合基礎) 方程式文章題(割合) 方程式文章題(割引割増基礎) 方程式文章題(割引・割増) 比例式 方程式 総合問題L1 方程式 総合問題L2 方程式 総合問題L3 方程式 総合問題L4 関数比例 基本問題比例(文章を式にする) 比例(式の出し方) 変域座標と比例のグラフ 比例のグラフ(確認問題) 比例のグラフ(基本問題) 比例のグラフ(標準問題) 反比例1 反比例のグラフ 比例反比例の応用 グラフと図形(発展) 平面図形図形1 図形の移動 作図1 作図2 作図3 作図4 作図5 おうぎ形(半径と中心角から弧や面積を出す) おうぎ形(半径と弧または面積から中心角を出す) おうぎ形(半径を求める) おうぎ形(総合)平面図形面積(発展) 空間図形空間図形1 空間図形2 表面積 体積1 体積2 体積3(発展) 体積4(発展) 空間図形(発展)資料の整理度数分布表近似値と有効数字 総合1年の復習1式の計算式の計算_基礎の確認 式の計算_基本問題123式の計算_標準問題123 同類項をまとめる1 2 式の加法減法1 2 3 4 式と数の乗法除法1 2単項式の乗法1 2 3 単項式の除法1 2 3 乗法と除法の混じった計算1 2 3 4 いろいろな計算(分数)1 2 3 いろいろな計算(かっこ)1 2 3 4 式の値1234 等式の変形1 等式の変形2 等式の変形3 式による説明の準備 式による説明1 式による説明2 式による説明3 式による説明4 式の計算応用(図形) 式の計算 総合問題1 式の計算 総合問題2 式の計算 総合問題3 式の計算 総合問題4連立方程式連立 代入法1 連立 代入法2 連立 加減法1 連立 加減法2 連立 加減法3 連立計算 分数1 連立計算 分数2 連立計算 分数3 連立計算 分数4 連立計算 小数1 連立計算 小数2 連立計算 小数3 かっこのある連立方程式 かっこのある連立方程式2 かっこのある連立方程式3 連立(A=B=C) 連立(A=B=C)2 連立(A=B=C)3 連立(A=B=C)4 連立方程式(いろいろな計算1) 連立方程式(いろいろな計算2) 連立方程式(計算1) 連立方程式(計算2) 連立方程式 解と係数1 連立方程式 解と係数2連立方程式 解と係数3 連立文章題(整数問題1) 連立文章題(整数問題2) 連立文章題(整数問題3)連立文章題(整数問題4) 連立文章題(個数と代金1) 連立文章題(個数と代金2) 連立文章題(個数と代金3) 連立文章題1 連立文章題(割合1) 連立文章題(濃度) 連立文章題(速さ) 連立文章題(速さ2) 連立文章題(速さ3) 連立文章題(速さ4) 発展 連立方程式 総合問題1 連立方程式 総合問題2 連立方程式 総合問題3 連立方程式 総合問題4 1次関数1次関数基礎1 1次関数基礎2 1次関数基礎3 1次関数_変化の割合1 1次関数_変化の割合2 1次関数_変化の割合3 1次関数のグラフ1 1次関数のグラフ2 1次関数のグラフ3 1次関数のグラフ4 1次関数の式の出し方 1次関数の式2 1次関数の式3 1次関数の変域1 1次関数の変域2 1次関数の変域3 直線の式とグラフの交点 直線の式 平行・交点 直線の式 平行・交点2 1次関数基礎まとめ 関数と図形 関数と図形2 直線と四角形 1次関数応用(動点) 動点2 ダイヤグラム1 ダイヤグラム2 動点3(発展) 関数と図形(面積を二等分する直線) 関数と図形(面積を二等分する直線2) 1次関数まとめ2 1次関数まとめ3 1次関数総合問題lv.1 1次関数総合問題lv.2 1次関数総合問題lv.3 平行と合同角度基礎1 角度基礎2 内角・外角 平行線の錯角・同位角 確認問題 平行線の錯角・同位角 基本問題 平行線の錯角・同位角 標準問題 角度1 角度2 角度3三角形の合同条件 三角形の合同条件2 三角形の合同の証明 基本問題1 三角形合同の証明1 三角形の合同証明2 三角形の合同証明3 三角形の合同証明4 三角形の合同証明5 平行線の証明 三角形の合同証明6 三角形・四角形二等辺三角形 二等辺三角形の性質 二等辺三角形2 直角三角形1 直角三角形2 直角三角形3 三角形証明(発展1) 三角形の証明(発展2) 三角形の証明(発展3)平行四辺形の性質1 平行四辺形の性質2 平行四辺形の性質3 平行四辺形になるための証明1 平行四辺形になるための証明2 平行四辺形 折り返し1 平行四辺形 折り返し2特別な平行四辺形1 特別な平行四辺形2 平行四辺形になるための証明3 等積変形 面積比 面積比2確率確率1 確率2 確率3 多項式式の展開_基礎の確認因数分解_基礎の確認 式の展開_基本問題123式の展開_標準問題123 展開_多項式と単項式の乗除1 2 展開_多項式の乗法1 2 展開(いろいろな計算1) 乗法公式1 2 3 展開(いろいろな計算2) 展開(いろいろな計算3) 展開(いろいろな計算4) 展開(おきかえ) 展開(いろいろな計算5) 展開(いろいろな計算6) 因数分解(基本問題1)23因数分解(標準問題1)23 因数分解(共通因数1) 因数分解(共通因数2) 因数分解(公式1) 因数分解(公式2) 因数分解(公式3) いろいろな因数分解1 いろいろな因数分解2 いろいろな因数分解3 因数分解_項の組み合わせ因数分解(発展) 式の計算の利用_基本問題123 式の計算の利用_標準問題123 式の値12 3 式の計算の利用 数の性質の証明(連続する3つの整数・・・など) 数の性質の証明(9で割ると2あまる数・・・など) 多項式総合問題Lv1-12多項式総合問題Lv2-12多項式総合問題Lv3-12多項式総合問題Lv4-12 平方根平方根(基礎) 素数と平方根(基礎) 平方根の計算(基礎) 平方根の計算2 平方根計算3 平方根計算4 平方根の大小など(基礎) 平方根問題7 平方根のおよその値 平方根計算5 平方根の大小 素因数分解 平方根応用(代入) 平方根応用(図形)2次方程式2次方程式計算 基本問題 基本問題2 基本問題3 2次方程式(因数分解利用) 因数分解利用2 因数分解利用3 2次方程式(解の公式利用) 解の公式利用2 解の公式利用3 2次方程式 計算(いろいろな問題) いろいろな問題2いろいろな問題3 2次方程式 解と係数の問題 2次方程式 解と係数の問題2 2次方程式 解と係数の問題3 2次方程式 解と係数の問題4 2次方程式 解と係数の問題5 2次方程式の応用(数の問題) 2次方程式の応用(図形の問題) 2次方程式の応用(図形の問題2) 2次方程式の応用(図形の問題3) 2次方程式の応用2(動点) 2次方程式の応用3(座標) 2次方程式応用4(割合) 2次方程式 総合問題Lv1 2次方程式 総合問題Lv2 2次方程式 総合問題Lv3関数2乗に比例する関数 基礎1 2乗に比例する関数 基礎22乗に比例する関数 基礎3 y=ax2のグラフ1 y=ax2のグラフ2 y=ax2のグラフ3 2乗に比例する関数 変化の割合Lv1 2乗に比例する関数 変化の割合Lv2 2乗に比例する関数 変化の割合Lv3 2乗に比例する関数 変域1 2乗に比例する関数 変域2 2乗に比例する関数 変域3 放物線と直線の変域が一致する1 放物線と直線の変域が一致する2 放物線と直線の変域が一致する3 See details प्रस्ताव 2 City Union Bank मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड Trxns पर INR 300 तक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। न्यूनतम Trxn मूल्य INR 350See details ऑफ़र का लाभ कैसे उठाएं चेकआउट के समय योग्य कार्ड चुनेंऑफ़र का लाभ उठाने के लिए किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं हैΤο βιβλίο αυτό 숫자와 함께 즐기면서 교육 게임은 수학, 놀이 연습을 배울 수 있습니다. 재미와 간단한 수학 게임은 4 개 개의 조작을 실행합니다.지금 다운로드하고 우리의 수학 게임을 시작합니다. 집중력, 메모리 및 해결 문제를 개선, 숫자와 수학 연산을 인식하고 있습니다.θα σας βοηθήσει να εξασκήσετε και να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην ανάλυση δεδομένων με τα εργαλεία του Microsoft Office. Γεμάτος με γνώσεις από τους ειδικούς και πρακτικές ασκήσεις, αυτός ο απαραίτητος οδηγός δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του Microsoft प्रस्ताव 1 एचएसबीसी कैशबैक कार्ड क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर INR 250 तक 5% तत्काल छूट। न्यूनतम खरीद मूल्य INR 1000See details प्रस्ताव 2 City Union Bank मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड Trxns पर INR 300 तक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। न्यूनतम Trxn मूल्य INR 350See details ऑफ़र का लाभ कैसे उठाएं चेकआउट के समय योग्य कार्ड चुनेंऑफ़र का लाभ उठाने के लिए किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं हैOffice για να βρείτε δεδομένα, να αναλύσετε τάσεις, να προσδιορίσετε κινδύνους - και να αρπάξετε τις ευκαιρίες. Καλύπτει τα πάντα, από τα βασικά της εφαρμογής φίλτρων και τη μορφοποίηση δεδομένων, μέχρι την ανάλυση πολύπλοκων υποθετικών σεναρίων, την ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων, Цифру 9, с которой начиналось трёхзначное число, перенесли в конец числа. В результате получилось число на 216 меньшее. Найдите исходное число.Пусть 9АБ — это исходное число, тогда АБ9 — новое число. Следуя условиям задачи, составим следующее равенство: 216 + АБ9 = 9АБ.Найдём число единиц: 6 + 9 = 15, поэтому Б = 5. Подставим в выражение полученное значение: 216 + А59 = 9А5. Найдём число сотен: 9 − 2 = 7, значит А = 7. Проверим: 216 + 759 = 975. Это и есть исходное число.ακόμη και τη δημιουργία αυτοματοποιημένων λύσεων ανάλυσης δεδομένων. - See more at: https://www.parga.com.cy/el/vivlia/9602097124-paul-cornell-kleidarithmos-analusi-dedomenwn-me-to-microsoft-excel#sthash.vXPChusa.dpufΠρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας Ευθύνη Υπουργών Δικαστήρια Διακρίσεις Δικαστική ανεξαρτησία Έλεγχος συνταγματικότητας νόμων Το εκλογικό σώμαΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤο εκλογικό σώμα2. Если от задуманного трёхзначного числа отнять 7, то оно разделится на 7; если отнять 8, оно разделится на 8; если отнять 9 — разделится на 9. Найдите это число.Чтобы определить задуманное число, нужно вычислить наименьшее общее кратное 7, 8 и 9. Для этого перемножим эти числа между собой: 7 × 8 × 9 = 504. Проверим, подходит ли нам это число:504 − 7 = 497; 497 ÷ 7 = 71; 504 − 8 = 496; 496 ÷ 8 = 62; 504 − 9 = 495; 495 ÷ 9 = 55.Значит, число 504 удовлетворяет условию задачи.Η Βουλή Αρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών Εκλογικό σύστημα Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας.Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου ΒουλήςΡύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής.Κοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώς ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ4 Ελογιμότητα-διάρκεια θητείας Αρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών Εκλογικό σύστημαΣημειώσεις Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του ΣυντάγματοςΓενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου Συλλογικά όργανα της Διοίκησης (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, μάθημα της 10-5-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2014-2015, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2015-2016, Μαθήματα 2016-2017, Μαθήματα 2017-2018, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη ΔιδασκαλίαςΑρχή της αμεροληψίας, γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, λειτουργία συλλογικού οργάνου, παραίτηση μέλους συλλογικού οργάνου, συγκρότηση συλλογικού οργάνου, Συλλογικά όργανα, σύνθεση συλλογικού οργάνου Έννοια και διακρίσεις διοικητικών οργάνων. Μονομελή ή μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, μάθημα της 9-5-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας de facto όργανο, ακύρωση διορισμού μέλους συλλογικού οργάνου, ακύρωση διορισμού μονομελούς οργάνου, μονομελές διοικητικό όργανο, νόμιμη υπόσταση, ολοκλήρωση οργάνου, σύσταση οργάνου Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας. Μεταβολές στην αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, διαδικτυακό μάθημα) Система множеств. 1) Пусть дано множество S = {s}, называемое множеством ин- дексов, и каждому индексу s сопоставлено множество As. Множест- во {As }, элементами которого являются множества As, s £ S, на- зывают системой или семейством множеств. Понятия объединения и пересечения двух множеств обобщаются на случай произвольной конечной или бесконечной системы множеств следующим образом. 2) Объединением системы множеств As, s e S, называется мно- жество всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств системы. 3) Пересечением системы множеств As, s € S, называется мно- жество всех элементов, содержащихся в каждом множестве системы. 4) Объединение и пересечение системы множеств As, s € S, обо- значают соответственно U А* и П Аа. seS s€S В частных случаях, когда система м н о ж е с т в конечна или счетна, пи- ш у т п п оо оо U As, П As, п € Л/, или U As, П А*- s=l s=l s=l s=l 5. Упорядоченные множества. Множество называется упоря- доченным, если для любых двух его элементов а и Ь установлено отношение порядка а ^ Ь или Ь ^ а (а не превосходит b или b не пре- восходит а), обладающее свойствами: 1) рефлексивности: a ^ а, т. е. любой элемент не превосходит самого себя; 2) антисимметричности: если о $С b и Ь ^ а, то элементы а и b равны; 3) транзитивности: если а ^ b, b ^ с, то a ^ с. 6. Размещения и перестановки. 1) Пусть имеется множество, содержащее п элементов. Каждое его упорядоченное подмножество, состоящее из к элементов, называ- ется размещением из п элементов по к элементов. Число размещений из п элементов по к элементов обозначает- ся А* И вычисляется по формуле Ак п = п(п-1)(п-2)...(п-(к-1)). (1) 2) Размещения из п элементов по п элементов называются пе- рестановками из п элементов. Число перестановок из Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2013-2014, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αναπλήρωση, αρμοδιότητα, Εξουσιοδότηση υπογραφής, καθ'ύλην αρμοδιότητα, κατά τόπον αρμοδιότητα, κατά χρόνον αρμοδιότητα, Μεταβίβαση αρμοδιότητας Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Οι διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου (4-4-2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2015-2016, Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αρχή της έντιμης συνεργασίας, αρχή της υπεροχής, αρχή του αμέσου αποτελέσματος, διακρατικές πηγές, δίκαιο της ΕυρωπαΪκής Ένωσης, πηγές διοικητικού δικαίου, σχέση Συντάγματος και δικαίου της ΕΕ Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2019-2020, §1 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φορολογικό Δίκαιο και Δημοσιονομικό Δίκαιο Φορολογικό Δίκαιο, Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η σύνδεση του Φορολογικού Δικαίου με τους άλλους κλάδους δικαίου H «αυτονομία» του Φορολογικού ΔικαίουГл. 1. Введение Число всех сочетаний из п элементов по к элементов обозначает- ся символом С* и вычисляется по формуле Гк = п[ п к\(п-к)Г или по формуле п ( п - 1 ) ( п - 2 ) . . . ( п - * + 1) / о , Сп- £ • (3) Справедливы равенства k %\ k+l +Cl к<п. ПРИМЕРЫ С РЕШЕНИЯМИ П р и м е р 1. Доказать закон двойственности (АГ\В)' = A'\JB'. А Пусть х € (АПВ)'; тогда х $ АпВ и, следовательно, х $ А или х £ В, т. е. х € А' или х £ В', а это означает, что х £ A' L) В'. Таким образом, доказано включение (АП В)' С A'UB'. Пусть х Е A' U В'; тогда х Е А' или х € В1 и, следовательно, х $ А или х g В, т. е. х $ АП В, а это означает, что х £ (АПВ)'. Таким образом, доказано включение A' UB' С (АПВ)'. Из включений (АП В)' С A' UВ' и A' UВ' С (AnВ)' следует, что множества (А П В)' и A' U В' состоят из одних и тех же элементов, т. е. равны. • П р и м е р 2. Группа студентов изучает семь учебных дисцип- лин. Сколькими способами можно составить расписание занятий на понедельник, если на этот день недели запланированы занятия по четырем дисциплинам? • Различных способов составления расписания столько, сколько существует четырехэлементных упорядоченных подмножеств у се- миэлементного множества, т. е. равно числу размещений из семи элементов по четыре элемента. По формуле (1), полагая в ней п = 7, к = 4, находим ^ = 7 • 6 • 5 • 4 = 840. • П р и м е р 3. Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются? А Для того чтобы число, составленное из заданных цифр, делилось на 5, необходимо и достаточно, чтобы цифра 5 стояла на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число шестизначных чи- сел, кратных пяти, равно числу перестановок из пO «ρεαλισμός» του Φορολογικού Δικαίου O «εμπειρισμός» του Φορολογικού ΔικαίουΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΟ ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η έλλειψη ειδικής αντιπαροχής Η διάκριση φόρου και ανταποδοτικού τέλους Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Ο ταμιευτικός σκοπός του φόρου Οι μη ταμιευτικοί σκοποί του φόρου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Το αντικείμενο του φόρου Το υποκείμενο του φόρου Ο προσδιορισμός του ποσού του φόρου που οφείλεται Η διαδικασία καταβολής του φόρου ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Φόροι και άλλα δημοσιονομικά βάρη φορολογικού χαρακτήρα Δημοσιονομικά βάρη μη φορολογικού χαρακτήρα ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ - ΕΜΜΕΣΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ - ΠΑΓΙΟΙ,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ - ΚΑΤ' ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΗ δημοκρατική συναίνεση Η ανάγκη της βεβαιότητας του φόρου Η συνταγματική πρόβλεψη της αρχής της νομιμότητας του φόρου ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η απαίτηση τυπικού νόμου Η απαγόρευση επιβολής φόρου με κανονιστική πράξη Η απαγόρευση της αναδρομικής νομοθετικής κύρωσης φορολογικών κανονιστικών πράξεων Το ανεπίτρεπτο των φορολογικών ρυθμίσεων με σύμβαση Η στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεωνΗ επιστροφή των φόρων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Η επιβολή φόρου με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή Η επιβολή φόρου με ΠΝΠ.Η κατ' εξαίρεση κανονιστική φορολογική αρμοδιότητακανόνες περιορισμού της αρχής της νομιμότητας του φόρου.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.Η συνταγματική καθιέρωση της φορολογικής ισότητα Η καθολικότητα της φορολογικής υποχρέωσης Η φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότητα ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Διαφοροποιήσεις της φορολογίας με βάση τη διαφορά των καταστάσεων  Η παροχή φορολογικών κινήτρων Ο προσδιορισμός της φοροδοτικής ικανότητας βάσει τεκμηρίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Η φορολογική αναδρομικότητα στο κράτος δικαίου Τα είδη της αναδρομικότητας  Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ..........100 Το ά. 78§2 Σ Η αναδρομική νομοθετική κύρωση φορολογικών κανονιστικών πράξεων   και το ά. 78§2 Σ Το ά. 78§2 Σ και οι ερμηνευτικοί φορολογικοί νόμοιΤο ά. 78§2 Σ και το ενωσιακό δίκαιο Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο φόρος ως περιορισμός της ιδιοκτησίας  Η φορολογία στην αναγκαστική απαλλοτρίωση Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης  Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής  Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  Η προσωποκράτηση ως μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσηςγια την είσπραξη δημόσιων εσόδ Η απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα οφειλετών του Δημοσίου  Η προσωποκράτηση και η απαγόρευση εξόδου στην ΕΣΔΑ.Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. 120Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 122 §7 - Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Τα κύρια χαρακτηριστικά του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπωνΤα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα του φόρου εισοδήματος Το φορολογητέο εισόδημα, αντικείμενο του φόρου  Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα (ά. 21 ΚΦΕ  Εισόδημα από κεφάλαιο  Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος Υπολογισμός και καταβολή του φόρου Οι συντελεστές φορολογίας του εισοδήματος φυσικών προσώπων Λοιπές μειώσεις του φόρου Καταβολή του φόρου Η παρακράτηση του φόρου ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Το υποκείμενο του φόρου νομικών προσώπων Το φορολογητέο εισόδημα - Το αντικείμενο του φόρου  Χρόνος επιβολής του φόρου Απαλλαγές από τον φόρο   O προσδιορισμός του εισοδήματοςΟ υπολογισμός και η καταβολή του φόρουΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) Αντικείμενο του ΕΝΦΙΑ Υποκείμενο του ΕΝΦΙΑ Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ  Υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ Προσδιορισμός και καταβολή του ΕΝΦΙΑ  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ Αντικείμενο και υποκείμενο του ΤΑΠ Απαλλαγές από το ΤΑΠ Βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Υποκείμενο του φόρου κληρονομιών Αντικείμενο του φόρου κληρονομιών Απαλλαγές από τον φόρο κληρονομιών  Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του φόρου κληρονομιών  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Γενικά Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ Γενικά χαρακτηριστικά  Πεδίο εφαρμογής του φόρου Αντικείμενο του φόρου - Φορολογητέες πράξεις Απαλλαγές από τον ΦΠΑ Υποκείμενοι στον ΦΠΑ και υπόχρεοι  Η βάση επιβολής και το απαιτητό του φόρου Η φορολογητέα αξία Η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου  Φορολογικοί συντελεστές  'Εκπτωση και επιστροφή του φόρου'Εκπτωση του φόρου Επιστροφή του φόρου Ειδικά καθεστώτα  Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (ά. 39 ΚΦΠΑ Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθώνκαι υπηρεσιών 39α ΚΦΠΑ Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (39β ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής φόρου  Ειδικό καθεστώς αγροτών (ά. 41 - 42ΚΦΠΑ  Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών   Ειδικό καθεστώς βιομηχανοποιημένων καπνών Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας  (ά. 45 ΚΦΠΑ)Ειδικό καθεστώς για πωλήσεις σε δημοπρασία (ά. 46 ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (ά. 47 ΚΦΠΑ) Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ά. 47α, 47β και 47γ ΚΦΠΑ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγοριών αγαθών  Ο ΕΦΚ ενεργειακών, οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων  Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας  Ο ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματωδών ποτών  Ο ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνών  Ο ΕΦΚ σε προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων και καφέ Το τέλος ταξινόμησης, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, το τέλος άδειας  και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων Το τέλος κινητής τηλεφωνίαςΤο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝΑντικείμενο του ΦΜΑ.Υποκείμενο του ΦΜΑΑπαλλαγές από τον ΦΜΑ Βάση υπολογισμού του ΦΜΑ Οι συντελεστές του ΦΜΑ Η φορολογία της μεταβίβασης πλοίων ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  Ο ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΟ - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Γενικές διατάξεις και ορισμοί της Πρότυπης Σύμβασης.320 Η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος και κεφαλαίουστην Πρότυπη Σύμβαση.324 Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας.331Ειδικές διατάξεις.Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΗΕ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ Διάβρωση της Φορολογητέας Formula distantei dintre doua puncte. Mijlocul unui segmentDe Profesor Jitaru Ionel pe 03/07/2017 • ( 4 comentarii ) Aveți mai jos formula distanței dintre doua puncte în plan dar și formula mijlocului unui segment. Cele două cerințe sunt foarte întâlnite la Subiectul I de la Bacalaureat la Matematică:Βάσης και Μεταφορά Κερδών στην αλλοδαπή (BEPSΒ. Η αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης της φορολογικής βάσηςκαι μετατόπισης κερδών στην ψηφιακή οικονομίαΓ. Διεθνής ανταλλαγή πληροφοριώνΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ§1 - Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝΑ. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά την κυκλοφορίατων προϊόντωνα) Η κατάργηση των δασμών και των φόρων ισοδυνάμου αποτελέσματοςβ) Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή έμμεσωνκαι άμεσων φόρωνΒ. Η απαγόρευση των φορολογικών περιορισμών κατά την κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΑ. Η εναρμόνιση των έμμεσων και των φόρων κύκλου εργασιών: ο ΦΠΑΒ. Η εναρμόνιση των άμεσων φόρωνα) Η Οδηγία Συγχωνεύσεων (Merger Directiveβ) Η Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών (Parent - Subsidiary Directiveγ) Η Σύμβαση Διαιτησίας (Arbitration Conventionδ) Η Οδηγία Τόκων Αποταμιεύσεων (Savings Interest Directive,καταργημένηε) Η Οδηγία Τόκων και Δικαιωμάτων (Interest and Royalties Directiveστ) Η καταπολέμηση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμούζ) Αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγήςκαι της φοροαποφυγήςη) Φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγέςθ) Προτάσεις της Επιτροπής για τη διπλή φορολογία κληρονομιών Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΑ. Η Οδηγία Διοικητικής ΣυνεργασίαςΒ. Ο Κανονισμός 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία στο ΦΠΑΓ. Η Οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή των κρατών μελών της ΕΕγια την είσπραξη φόρωνΔ. Η Οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικώνδιαφορών στην ΕΕ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΑ. Το αντικείμενο της διοικητικής φορολογικής διαδικασίαςΒ. Η βεβαίωση του φόρουΓ. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).Δ. Η σημασία της φορολογικής διαδικασίας Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑ. Η ΑΑΔΕ - Κεντριά ΥπηρεσίεςΒ. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕΓ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ§2 - ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΑ. Υπόχρεα σε δήλωση εισοδήματος φυσικά πρόσωπαΒ. Υπόχρεα σε δήλωση εισοδήματος νομικά πρόσωπαΓ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΦΠΑΔ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΦΜΑΕ. Υπόχρεοι σε δήλωση ΕΝΦΙΑΣΤ. Υπόχρεοι σε δήλωση ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας εταιρειώνΖ. Υπόχρεοι σε δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΑ. Η υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικάα) Η ηλεκτρονική δήλωση του φόρου εισοδήματος φυσικώνκαι νομικών προσώπωνβ) Η ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑΒ. Η υποβολή δήλωσης έγχαρτα§7 - Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΑ. Η εγγραφή στο φορολογικό μητρώοΒ. Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού ΜητρώουΓ. Ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπο§8 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΑ. Η υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικώνσυναλλαγώνΒ. Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικών συναλλαγώνΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ§1 - ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ§2 - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕΒ. Tα Ελεγκτικά ΚέντραΓ. Οι ΔΟΥΔ. Άλλα όργανα με ελεγκτικές αρμοδιότητεςΕ. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία - το φορολογικόπιστοποιητικόΣΤ. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Το φορολογικό απόρρητο - Εννοια και περιεχόμενοΒ. Το τραπεζικό απόρρητοΓ. Το δικαίωμα γνώσης και πληροφόρησης του φορολογουμένου§5 - Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ§6 - ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΑ. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύληςΒ. Οι τόκοιΓ. Οι διοικητικές κυρώσειςα) Οι διοικητικές χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμαβ) Μη χρηματικές διοικητικές κυρώσειςΔ. Οι ποινικές κυρώσειςΕ. Οι διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήραΤΜΗΜΑ IV - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ§1 - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Η πράξη προσδιορισμού φόρουΒ. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου§2 - ΟΡΟΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Τύπος της πράξης προσδιορισμού φόρου και αρμοδιότητατου οργάνουΒ. Η προηγούμενη ακρόασηΓ. Η αιτιολογία§3 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ§4 - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ§5 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥΑ. Το μη ανακλητό ms πράξης προσδιορισμού φόρουΒ. Ο ιεραρχικός έλεγχοςΓ. Περιορισμοί της αρχής της ιδιαίτερης σταθερότηταςΤΜΗΜΑ V - Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ§1 - ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΦΔ.Ο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΦΔ Η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔΒ. Η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης άμεσου προσδιορισμού, πράξης προσδιορισμού του φόρου και πράξης επιβολής προστίμου ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η οργάνωση της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης.Η δικονομία των φορολογικών διαφορών ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η έννοια της φορολογικής διαφοράς  Η φορολογική διαφορά με στενή έννοια Διαφορές με φορολογικό αντικείμενο που δεν αποτελούν φορολογικές διαφορές με στενή έννοια Η φύση της φορολογικής διαφοράς Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Η προσφυγή Οι προσβαλλόμενες πράξεις  Το περιεχόμενο της προσφυγής Δικαίωμα προσφυγής Προθεσμία  Αρμόδια δικαστήρια Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής Παράβολο  Η έφεση Η ανακοπή ερημοδικίας Η τριτανακοπ Η αίτηση αναθεώρησηςΗ αίτηση αναίρεσης Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας  ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Αυτεπάγγελτη πρόοδος της δίκης Ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ.Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ  Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, αρχή της συνέχειας της δημόσιας υπηρεσίας, δημόσια υπηρεσία, καθολική υπηρεσία, λειτουργική έννοια δημόσιας υπηρεσίας, οργανική έννοια δημόσιας υπηρεσίας Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα Διαδικτυακό μάθημα Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2020-2021, Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο 2014-2015, Μαθήματα 2017-2018, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίαςδημόσιος τομέας, δημόσιος τομέας κατά το ενωσιακό δίκαιο, έξοδος από τον δημόσιο τομέα, ευρύτερος δημόσιος τομέας, συνέχιση δίκης, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οι ανεξάρτητες αρχές (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 14.3.2022)Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2021-2022, Μαθήματα 2019-2020, Μαθήματα 2021-2022, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας ανεξάρτητες αρχές, αρχή της συνέχειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, ΡΑΕ, ρυθμιστικές αρχές, συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές Διάγραμμα Ύλης Γενικού Διοικητικού Δίκαιου (Μαθήματα εαρινού Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων (άρθρο 18 του ΚΔΔιαδ. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, διαδικτυακό μάθημα της 14-4-2020)[b1] Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2019-2020, Μαθήματα 2013-2014, Μαθήματα 2019-2020, Σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Υποστήριξη Διδασκαλίας αναβλητική απόφαση, αναδρομική κύρωση κανονιστικής πράξης, ανάρτηση στο διαδίκτυο, ανυπόστατες πράξεις, άρση της πλημμέλειας, ατομική πράξη, γραφικά ή λογιστικά σφάλματα, δημοσίευση διοικητικών πράξεων, δημοσιευτέα πράξη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έναρξη προθεσμίας, κανονιστικές εγκύκλιοι, πρόγραμμα Διαύγεια, Σύνθετη διοικητική ενέργεια  Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης ΒουλήςΚοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώςΕλογιμότητα-διάρκεια θητείας. Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο ως κλάδος δικαίου Η έννοια του κράτους Το Σύνταγμα Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Η έννοια, οι διακρίσεις και η ερμηνεία του Συντάγματος Η παραγωγή του Συντάγματος Η ιστορία του ελληνικού Συντάγματος Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος Οι πηγές του Συνταγματικού ΔικαίουΟρισμός Το Σύνταγμα, τα Ψηφίσματα, οι Συντακτικές Πράξεις Το Διεθνές Δίκαιο Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο νόμος (είδη, παραγωγή, χρονική ισχύς,αντισυνταγματικότητα Ο κανονισμός της Βουλής Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου Η νομολογία  Το πολίτευμα Έννοια και μορφές του πολιτεύματος Το πολίτευμα της Ελλάδος Αναπλήρωση Κανόνες που διέπουν τις πράξεις του ΠτΔ Οι σημαντικότερες πράξεις του ΠτΔ Ευθύνη του ΠτΔ Κυβέρνηση Συγκρότηση Αρμοδιότητες Πρωθυπουργός Πρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας4.5.Ευθύνη Υπουργών Δικαστήρια ΔιακρίσειςΔικαστικήανεξαρτησία  Έλεγχος συνταγματικότητας νόμων ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤο εκλογικό σώμα Η Βουλή Περιεχόμενα Ορισμός της Ένωσης –Αρμοδιότητες Ορισμός Νομική φύση και αρμοδιότητες Διακρίσεις αρμοδιοτήτων..4ΙΙ. Διαφορές από δημόσιο διεθνές δίκαιο. Υποκείμενα της ενωσιακής έννομης τάξης. Πηγές του Ενωσιακού Δικαίου –Σημασία της νομολογίαςΠρωτογενές δίκαιο. Παράγωγο δίκαιοΆγραφες πηγές & σημασία της νομολογίαςΔιεθνείςΣυνθήκες. Ιεραρχία πηγών του ενωσιακού δικαίου Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη Η ιστορία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ: από το μηδέν στον ΧΘΔΕΕ14Οι πρώτες οικονομικές ελευθερίες αντιστάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα & η απάντηση της ΕΕ 14. Νομοθετικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. ΕισαγωγικάΕυρωπαϊκή Επιτροπή (Commission Ιστορικό. Σύνθεση. Ορισμός μελώνΑνεξαρτησία και θητείαΑρμοδιότητες Αριθμός βουλευτών  Εκλογικό σύστημα  Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα  Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής .Κοινοβουλευτικός έλεγχος  Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νομικό καθεστώς Ελογιμότητα-διάρκεια θητείας  Το Συνταγματικό Δίκαιο ως κλάδος δικαίου 2. Η έννοια του κράτους Το Σύνταγμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Το εκλογικό σώμα Η Βουλή2.8.Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αρμοδιότητες.Αριθμός βουλευτών Αριθμός βουλευτών Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκλογικό σύστημα Προσόντα και κωλύματα εκλογιμότητας-απώλεια βουλευτικής ιδιότητας..36 Βουλευτικές ασυλίες- ασυμβίβαστα Διάρκεια βίου Βουλής Ρύθμιση εσωτερικής οργάνωσης Βουλής Κοινοβουλευτικός έλεγχος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3.1. Νομικό καθεστώς3.2.Ελογιμότητα-διάρκεια θητείαςΗ έννοια, οιδιακρίσεις και η ερμηνεία του Συντάγματος Η παραγωγή του Συντάγματος Η ιστορία του ελληνικού Συντάγματος .Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος  Οι πηγές του Συνταγματικού Δικαίου  Ορισμός  Το Σύνταγμα, τα Ψηφίσματα, οι Συντακτικές Πράξεις Το Διεθνές Δίκαιο .Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Ο νόμος (είδη, παραγωγή, χρονική ισχύς, αντισυνταγματικότητα  Ο κανονισμός της Βουλής  Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Το συνταγματικό έθιμο Η νομολογία  Το πολίτευμα  Έννοια και μορφές του πολιτεύματος Το πολίτευμα της Ελλάδος . 2 3.3. Διαδικασία εκλογής 3.4. Αναπλήρωση3.5. Κανόνες που διέπουν τις πράξεις του ΠτΔ 3.6. Οι σημαντικότερες πράξεις του ΠτΔ 3.7. Ευθύνη του ΠτΔ 4. Κυβέρνηση 4.1.Συγκρότηση 4.2. Αρμοδιότητες 4.3 Πρωθυπουργός 4.4. Πρόταση εμπιστοσύνης και δυσπιστίας 4.5.Ευθύνη Υπουργών 5. Δικαστήρια 5.1.Διακρίσεις 5.2. Δικαστική ανεξαρτησία 5.3. Έλεγχος συνταγματικότητας νόμωνΔεσπόζουσα θέση/προσφυγή ακύρωσης/εκτελεστός τίτλοςΟδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/αποτελέσματα προδικαστικών αποφάσεωνΕνισχυμένη συνεργασία/επικουρικότητα/αποκλειστικές αρμοδιότητεςΕυρωπαϊκό Συμβούλιο/προσφυγή ακύρωσης/νομικά δεσμευτική πράξηΟδηγίες/άμεσο αποτέλεσμα/υποχρέωση σύμφωνης ερμηνείαςΤελωνειακή ένωση/ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτωνΠροσφυγή κατά κράτους μέλους/υπερασπιστικοί ισχυρισμοί/κυρώσειςΕυρωπαϊκή Επιτροπή/υποχρέωση ανεξαρτησίας επιτρόπωνΙθαγένεια της Ένωσης/πολιτικά δικαιώματαΑυτονομία εννοιών/ευθύνη κράτους μέλους από πράξεις δικαστηρίωνΕλευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων/εξαιρέσειςΚοινοβούλιο/προηγούμενη ακρόαση/διάταξη-γέφυραΑνταγωνισμός/προδικαστικό ερώτημα/λυσιτέλειαΟλική και μερική εναρμόνιση/exceptio non ademplenti contractusΑρχή προφύλαξης/προσωρινή δικαστική προστασίαΔΕΕ/προσόντα διορισμού/πράξεις δεκτικές προσφυγής ακύρωσηςΜέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος/αρχή δικονομικής αυτονομίαςΕξωτερική πολιτική ΕΕ/περιοριστικά μέτρα/δικαστική προστασίαΕναρμονισμένη πρακτική/εξωσυμβατική ευθύνη της ΈνωσηςΕλευθερία κυκλοφορίας εργαζομένων/παραδεκτό προσφυγής λόγω παράλειψης/αρμοδιότητες Επιτροπής/εξωσυμβατική ευθύνη της ΈνωσηςΕλευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων/εφαρμογή ΧΘΔΕΕ/αιτιολογημένη γνώμη/δικαίωμα παρέμβασης ενώπιον ΔΕΕΚατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα ΔΕΕ για ερμηνεία διατάξεων εθνικού δικαίου/προσωπικά δεδομένα νομικών προσώπων ª∂ƒ√™ 4: ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ 19 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıˆڛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 ¶ÚÔ ̊fiÓ Î·È Û ̆ÓÔÏÈ΋ ̇‹ÙËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 21 ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 22 ÃÚ‹Ì· Î·È ÙÚ¿ ̇ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 23 ∂ÈÙfiÎÈ· Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 24 ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 25 ™ ̆ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÈ̤ ̃ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ‰È·Ù·Ú· ̄¤ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 26 ¶ÏËıˆÚÈÛÌfi ̃, ÚÔÛ‰ÔΛ ̃ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 27 ∞ÓÂÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 28 ™ ̆Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ ̃ ÈÛÔÙÈ̛ ̃ Î·È ÈÛÔ ̇‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 29 ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï ̆ÛË ÙË ̃ ·ÓÔÈÎÙ‹ ̃ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 30 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÁ¤ı ̆ÓÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 31 √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̃ ·ÎÏÔ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 32 ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋: √È Î ̆ÚÈfiÙÂÚ ̃ ıˆڛ ̃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 ª∂ƒ√™ 5: ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· 33 ¢ÈÂıÓ¤ ̃ ÂÌfiÚÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 34 ∫·ıÂÛÙÒÙ· Û ̆Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÈÛÔÙÈÌÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 35 ∂ ̆Úˆ· ̊΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 36 OÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù ̆Á̤Ó ̃ ̄ÒÚ ̃ Περιγραφή θέματος ΓενικάΕνότητα 1 - Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΑνάλυσηΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Η πρώτη ενότητα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής ανάλυσης. Παρουσιάζονται οι σχολές οικονομικής σκέψης το αντικείμενο της Μακροοικονομικής, οι βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, οι εθνικολογιστικές ταυτότητες, η συνολικής ζήτηση, η ισορροπία παραγωγής, οι πολλαπλασιαστές, ο δημόσιος τομέας και ο προϋπολογισμός.Λεξεις κλειδια: Οικονομική επιστήμη, Μακροοικονομική , ΑΕΠ, πληθωρισμός, ανεργία, ρυθμός μεγέθυνσης, οικονομικός κύκλος, σταθεροποιητική πολιτική, συνάρτηση κατανάλωσης, αποταμίευση, επένδυση, πολλαπλασιαστής δαπάνης.Υπόδειγμα IS-LMΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Το αντικείμενο μελέτης της δεύτερης ενότητας είναι οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις και η προσαρμογή προς την ισορροπία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το υπόδειγμα IS-LM και η ταυτόχρονη ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος.Καμπύλες IS-LM, αγορά αγαθών και υπηρεσιών, αγορά χρήματος, ανισορροπία και προσαρμογή, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτικήΥπόδειγμα AD-ASΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Στην τρίτη ενότητα χαλαρώνουμε την υπόθεση ότι οι τιμές είναι σταθερές. Έτσι, μέσα από το υπόδειγμα AD-AS, εξετάζουμε τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του εισοδήματος και του επιπέδου των τιμών. Λεξεις κλειδια: Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης, Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς, Κλασική AS, Κεϋνσιανή AS, Ποσοτική Θεωρία Χρήματος, Καμπύλη Προσφοράς Lucas. Αγορά ΧρήματοςΑναλυτική περιγραφή ενότητας: Η τέταρτη ενότητα αναλύει την ισορροπία στην αγορά χρήματος. Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός και λειτουργίες του χρήματος, οι θεωρίες ζήτησης χρήματος, ο προσδιορισμός της προσφοράς χρήματος, ο πολλαπλασιαστής χρήματος και η Νομισματική πολιτική. Χρήμα, ζήτηση χρήματος, προσφορά χρήματος, πολλαπλασιαστής χρήματος, νομισματική βάση, ισορροπία Προδικαστική παραπομπή/έννοια εθνικού δικαστηρίου/αυτοτελής έννοια της Ένωσης/ρόλος Γενικού Εισαγγελέα Προδικαστική παραπομπή/έννοια εθνικού δικαστηρίου/αυτοτελής έννοια της Ένωσης/ρόλος Γενικού ΕισαγγελέαΕλευθερία εγκατάστασης/διασυνοριακός χαρακτήρας/αναλογικότητα περιορισμών/ισχυρισμός περί αναρμοδιότητας εθνικού δικαστηρίου και παραδεκτό προδικαστικής παραπομπήςΠροσφυγή ακύρωσης/προνομιούχοι διάδικοι/έναρξη προθεσμίας/ υποχρέωση αιτιολογίας/αίτηση αναίρεσης στο ΔΕΕΠροσφυγή κράτους μέλους κατά κράτους μέλους/διπλωματικές σχέσεις/ αρχή δοτής αρμοδιότητας/υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίαςΑνεξαρτησία εθνικού δικαστή/θεμελίωση αρμοδιότητας της Ένωσης/ έκταση δεσμευτικότητας προδικαστικής απόφασηςΕξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους/θεμελίωση/προϋποθέσεις/ αιτιώδης σύνδεσμος/αρχή δικονομικής αυτονομίαςΟικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/ένσταση ελλείψεως νομιμότητας/ έλεγχος κύρους ενωσιακής πράξης υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑΠρονόμιο νομοθετικής πρωτοβουλίας Επιτροπής/δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις/ισχύς κανονισμών ΕΕΚρατικές ενισχύσεις/ορισμός επιχείρησης/αρχή υπεροχής/δικονομικός κανόνας που περιορίζει την ευχέρεια του εθνικού δικαστή για αποστολή προδικαστικού ερωτήματοςΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών/αρμοδιότητες ΕΕ/εθνική ταυτότητα κρατών μελών/ελευθερία κυκλοφορίας που στηρίζεται στην ιθαγένεια της Ένωσης/έννοια του όρου «σύζυγος» υπό το πρίσμα του ΧάρτηΕλευθερία λήψεως υπηρεσιών/εφαρμογή ενωσιακού δικαίου από τις διοικητικές αρχές/σχέση προσφυγής λόγω παράβασης με εθνικές δικαστικές διαδικασίες/αντικειμενική ευθύνη κράτους μέλουςΑνεξαρτησία ΕΚΤ/προσφυγή στηριζόμενη σε παράβαση του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ/απόφαση εθνικής αρχής περί αναστολής άσκησης των καθηκόντων του διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζαςΤελωνειακή ένωση/κοινό εξωτερικό δασμολόγιο/λόγοι εξαίρεσης/ απειλή πολέμουΣυμβατική ευθύνη της Ένωσης/ρήτρα διαιτησίας/εφαρμοστέο δίκαιο/εφαρμοστέοι δικονομικοί κανόνες ECDLΕξετάσεις ECDLκάθε εβδομάδα Το αυθεντικό ECDL Ο εκπαιδευτικός μας όμιλος διδάσκει πληροφορική από το 1984 και εξετάσεις από το 2001. Δωρεάν προσωπική συνάντηση με σύμβουλο εκπαίδευσης ECDL. Golearn ειδικη αγωγη Με τους κορυφαίους διδάσκοντες καθηγητές αποκλειστικά για τον ΑΣΕΠ! 30 χρόνια δίπλα σας! Εξειδίκευση στην Εργασιακή Αποτελεσματικότητα. Οnline προετοιμασία σε ψηφιακή...Τεστ Προσομοίωσης ΑΣΕΠ Ειδικές Προσφορές Τεστ Αποτελεσματικότητας · ‎ Ο εκπαιδευτκός οργανισμός Golearn επιδοτεί ολικά τα δίδακτρα σε 58 τυχερούς για τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn προχωρησε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό - κλήρωση (Ο διαγωνισμός έληξε) για δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια που αφορούν ...Όποιος πραγματοποιήσει την δωρεάν τηλεκατάρτιση των 100 ωρών στο Φορέα Κατάρτισης GOLEARN έχει Δωρεάν πρόσβαση σε 10 σεμινάρια που αφορούν την θεματολογία  Golearn πανεπιστημιο αιγαιουΜοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως σεμινάρια Εκπαιδευτικών ... Καθορίστηκε η ύλη: Ξεκινήστε την προετοιμασία του goLearn και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ τα απαραίτητα.Εκπτώσεις συμμετοχής σας στο δωρεάν σεμινάριο της ...Παρακάτω παραθέτουμε όλα οφέλη από την συμμετοχή σας στο ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο του GOLEARN. Μεταξύ άλλων τα οφέλη είναι και εκπτώσεις στα μοριοδοτούμενα ..Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών για έξτρα μόρια ... Δωρεάν σεμινάριο - Πιστοποίηση DIGITAL MARKETING με εκπαιδευτικό επίδομα ...Δωρεάν σεμινάρια - GoLearnTranslate this pageJan 26, 2019 — Παράλληλα προγράμματα ; Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ · 31.10.2022 · 800 ώρες - 9 Μήνες · GoLearn ; Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική ... Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 2022 για Εκπαιδευτικούς Το ... του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Οργανισμό GoLearn ...Εκπτώσεις σεμινάρια λόγω του διαγωνισμού του GOLEARN· Translate this pageΤο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Golearn που ειδικεύεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με δημόσια Πανεπιστήμια ανοίγει 700 δωρεάν θέσεις για το ... Translate this pageΓια τα ΣΔΕ μοριοδοτούν 2 σε μέγιστη μοριοδότηση 4 μόρια! 2 yrs Report. Έλενα Γκαγκανιάρα, profile picture.δωρεαν μοριοδοτουμενα σεμιναρια για εκπαιδευτικους 2022Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων Οι λεκτικές δεξιότητες καθιερώνονται πλέον στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και αποτελούν ισχυρό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων. Το δεύτερο βιβλίο των Φροντιστηρίων δίνει σε όλους τους υποψηφίους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία των λεκτικών δεξιοτήτων ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς περιέχει όλα τα είδη ερωτήσεων και ασκήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος, τόσο στην κατανόηση κειμένου (που υπάγεται στις λεκτικές δεξιότητες) όσο και σε ξεχωριστές λεκτικές ασκήσεις και ερωτήσειςΣτους γραπτούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από τράπεζες ή άλλους φορείς συμπεριλαμβάνονται πάντα οι Λεκτικές δεξιότητες και η κατανόηση κειμένου, είτε ως αυτοτελές εξεταστέο αντικείμενο είτε ως τμήμα του Τεστ δεξιοτήτων.Ας σημειωθεί δε πως ο νόμος 4765/2021 προβλέπει ότι όλες οι προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο θα γίνονται μέσω γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία, εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και ασκήσεις που θα αξιολογούν «δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού».συνεπώς, ένα βιβλίο που θα ασκεί τους/τις υποψηφίους/ες στο αντικείμενο των Λεκτικών δεξιοτήτων και της κατανόησης κειμένου θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό βοήθημα για την επιτυχία τους.Το βιβλίο περιλαμβάνει: - 12 Κριτήρια αξιολόγησης (με απαντήσεις που συνοδεύονται από γραμματικά και συντακτικά σχόλια) Παράρτημα με θεωρητικές επισημάνσεις σχετικά με απαιτητικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας (λόγιας προέλευσης τύποι ρημάτων και επιθέτων, λόγιες μετοχές, ανώμαλα ουσιαστικά κ.ά.)Θέματα από προηγούμενους διαγωνισμούς (2004-2020). Golearn σεμιναριαISBN: 978-960-98638-3-4 Συγγραφέας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ Εκδοτικός οίκος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Δ. ΜΠΟΝΙΑ Σελίδες: 512 Διαστάσεις: 17Χ24 Ημερομηνία Έκδοσης: Μάρτιος 2009Το βοήθημα αυτό αποτελεί έναν «οδηγό μελέτης» για τους υποψηφίους των γραπτών διαγωνισμών του Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ στο μάθημα των Λεκτικών δεξιοτήτων-Κατανόησης κειμένου - Περίληψης. Είναι γραμμένο σύμφωνα με τη «φιλοσοφία» των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και από τη διδακτική μου πείρα στους παραπάνω διαγωνισμούς. Είναι μέσα στο «πνεύμα» του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και του ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων (για ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).·  Παρέχει έναυσμα για μελέτη.·  Βοηθά τον υποψήφιο να εξοικειωθεί με τον τρόπο των εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), διότι περιέχει 600 περίπου ανάλογες ασκήσεις και επαναληπτικά διαγωνίσματα.·  Δίπλα από τη θεωρία, για εμπέδωση, μέσα σε φακελάκια υπάρχουν απαντημένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από προηγούμενους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.Επίσης το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο ΕΡΓΑΛΕΙΟ:·  για κάθε Έλληνα που τον νοιάζει η γλώσσα του και που θέλει να βελτιώσει τα Ελληνικά του,·  για τον μαθητή που θέλει να γράφει σωστές εκθέσεις,·  για τον φιλόλογο που διδάσκει «Γλώσσα» σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Go Learn·  Νεοελληνική Γλώσσα Ελληνική Ιστορία Τέχνες  Ελληνική και Παγκόσμια Γεωγραφία Φυσικές Επιστήμες  Πρακτική Αριθμητική Φιλοσοφία Γενικές Γνώσεις Ψυχολογία Επίκαιρα - ΑθλητισμόςGolearn πανεπιστημιο αιγαιου IΣυγγραφέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Εκδοτικός οίκος: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΝΝΑ Ημερομηνία Έκδοσης: Φεβρουάριος 2007Το ανά χείρας βιβλίο μετον τίτλο "Πώς να περάσετε τα tests δεξιοτήτων και αναλυτικής συλλογιστικής σκέψης", γραμμένο από ειδικούς, με επιστημονική ακριβολογία, ευσύνοπτο και πρακτικό, ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Εξετάσεων Πρόσληψης στο Δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π. Είναι το καταλληλότερο μέσο για μια συστηματική εξάσκηση του νου και πρόκριμα σίγουρης επιτυχίας Πρόκειται για βιβλιοσύνθεση επιμέρους πραγματειών: Ψυχομετρικά Tests Tests Αριθμητικού Υπολογισμού Γλωσσικού Συλλογισμού Golearn voucherISBN: 960-431-947-7ΞΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Tο βιβλίο αυτό, μαζί με το βιβλίο "Πρακτική Αριθμητική" είναι απαραίτητο βοήθημα για όσους θελήσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων Δημόσιων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα, στην κατηγορία Δ.Ε. Περιέχει τις βασικές γνώσεις των Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου, που είναι απαραίτητος για την επίλυση των προβλημάτων αυτού του διαγωνισμού. Χωρίζεται στα παρακάτω έξι μέρη:Οι αριθμοί Στατιστική και Πιθανότητες Εξισώσεις και Συστήματα Συναρτήσεις Τριγωνομετρία  Βασικές γεωμετρικές γνώσεις.Κάθε μέρος αποτελείται από τρεις ενότητες: Βασικές θεωρητικές γνώσειςΠροβλήματα πολλαπλής επιλογής με τις λύσεις τουςΠροτεινόμενα προβλήματα.Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις απαντήσεις των προτεινόμενων προβλημάτων, πίνακα τριγωνομετρικών αριθμών και τα θέματα του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (Ιούλιος 2004) μαζί με τις λύσεις τους.      ΑΣΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ€23.20Το ανά χείρας βιβλίο "Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες" ανταποκρίνεται πλήρως στις μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες ενός Υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ, προκειμένου αυτός να διαγωνιστεί στις εξετάσεις για την κατάληψη μιας θέσης στο Δημόσιο Τομέα μέσω Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.Είναι γραμμένο με τη μέθοδο "Πολλαπλών επιλογών", με ερωτήσεις που συνοδεύονται με την αντίστοιχη σωστή απάντηση. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προέρχονται από το Κ.Ε.Ε. καθώς και οι σωστές απαντήσεις, με εξαίρεση τις ερωτήσεις της Α Λυκείου, των οποίων οι απαντήσεις δόθηκαν από τον καθηγητή μαθηματικών Κωνσταντίνο Νικ. Τσιμπλιάρη.Ακολουθεί και εφαρμόζει την υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία η "Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π." έχει τη δυνατότητα, αντί για γραπτή ανάπτυξη κάποιας ερώτησης ανοιχτού τύπου, να διατυπώνει τα εξεταστέα θέματα με τη μορφή "Ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών" όπου αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. argonautisbook...Free shipping Πρόλογος ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ€18.28Πολιτεία+€3.50 shippingBy GoogleΠολιτική & Δίκαιο για ΑΣΕΠ€11.87Εκδόσεις Ζήτη  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΤΕΥΧΟΣ Α€16.11IanosBy SHOPIA  Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ - ...€20.61Mykyklos+€2.00 shippingBy Google  Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ...€20.61LavyrinthosBy Google  Απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης ...€13.99Η παρούσα έκδοση έρχεται να εξυπηρετήσει έναν νέο σκοπό στις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού. Το νέο μοντέλο εξέτασης, χωρίς καθορισμό εξεταστέας ύλης, μοριοδοτεί υποψηφίους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σειρά προτεραιότητας. Στην εξέταση γίνεται χρήση σύντομων ερωτήσεων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε θεματικούς τομείς όπως αριθμητικός και γλωσσικός συλλογισμός, γνώσεις γενικής παιδείας, ειδικές ικανότητες. Θα λέγαμε, συγκεφαλαιωτικά, ότι πρόκειται για θέματα γενικής αντίληψης και παιδείας. Οι υποψήφιοι, επομένως, βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πρόκληση. Το παρόν εγχειρίδιο έρχεται ως πολύτιμος αρωγός κάθε υποψηφίου, καθώς καλύπτει σφαιρικά, με σαφήνεια και πληρότητα τον προαναφερθέντα θεματικό τομέα του γλωσσικού συλλογισμού. Εξαιρετικά εύχρηστο στο χρήστη, συμπυκνώνει με ευστοχία το ευρύ πεδίο της γλώσσας και βοηθά με μία σειρά ασκήσεων κατανόησης κειμένου, παραγωγής λόγου, προτεινομένων θεμάτων και τεθέντων θεμάτων παλαιοτέρων διαγωνισμών τον υποψήφιο στην προετοιμασία του.πρόλο ΑΣΕΠ: 3.000 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για το€25.60BibliotopiaBy Google Visit:GoogleSHOPIAShopForwardChoozenCiaoKelkoo Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022: Όλα τα βιβλία για σίγουρο ...https://workenter.gr › graptos-diagon... · Translate this page7 days ago — Στείλτε μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 2Γ/2022" και μέσα στο κείμενο το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας ... ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Αυτή είναι η ύλη και τα μαθήματα - Workenterhttps://workenter.gr › asep-2g-2022-... · Translate this pageNov 23, 2022 — Βιβλία και αποσπάσματα τρέχουσας βιβλιογραφίας για όλα τα αντικείμενα της ύλης του διαγωνισμού; Άρθρα, links και λοιπό σχετικό υλικό; Online ... Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022 | Πρόσβασηhttps://prosvasis.edu.gr › γραπτός-δια... · Translate this pageβάσει των οποίων είναι σχεδιασμένος ο νέος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ εκδίδουν μία πλήρη σειρά 3 βιβλίων που ... Πακέτο Βιβλίων για τον Πανελλαδικό Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ ...https://yourstudy-community.gr › pa... · Translate this pageΤο πακέτο των βιβλίωνείναι εξειδικευμένο για τις ανάγκες του Γραπτού Πανελλήνιου Διαγωνισμού 2Γ/2022. Το πακέτο περιλαμβάνει τρία βιβλία: Αριθμητικός ...€150.00 · ‎In stock Βιβλία για διαγωνισμούς δημοσίου - ΑΣΕΠ - Publichttps://www.public.gr › ... › Ελληνικά › Εκπαιδευτικά Βρες εδώ μία πλούσια συλλογή σε βιβλία για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ! Παράγγειλε online και επωφελήσου με τις χαμηλότερες τιμές & δωρεάν μεταφορικά για ... Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, Α΄ τεύχοςhttps://www.vivliopoleiopataki.gr › P... · Translate this pageΓλώσσα βιβλίου, Ελληνικά ... στην Τράπεζα Θεμάτων για την Ελληνική Ιθαγένεια, τόμοι Α΄ και Β΄(Προσαρμοσμένη έκδοση για τις εξετάσεςι Νοεμβρίου 2022). ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΠ - Greekbooks.grhttps://www.greekbooks.gr › books · Translate this pageΑναζήτησε βιβλία στην κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ > ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΠ και αγόρασέ τα στις καλύτερες τιμές της αγοράς! ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ένα βήμα πριν το διορισμό! Ενημερώσου για ...https://kollintzas.edu.gr › asep-2g202... · Translate this pageSep 7, 2022 — ΑΣΕΠ 2Γ/2022 μαθήματα: ΑΣΕΠ 2Γ/2022: Ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός ήδη ... τμήματα από εγχειρίδια-βιβλία και αρκετές εκατοντάδες ερωτήσεων ... ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Το τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από μια σειρά κειμένων, καθένα από τα οποία ακολουθείται από διάφορα σχόλια. Αυτό που σας ζητείται είναι να διαβάσετε το κείμενο και να αξιολογήσετε κάθε σχόλιο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Χρωματίστε τον κύκλο Α εάν το σχόλιο είναι σωστό, με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Χρωματίστε τον κύκλο Β εάν το σχόλιο είναι λάθος, με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Χρωματίστε τον κύκλο Γ εάν δεν μπορείτε να πείτε αν το σχόλιο είναι σωστό ή λάθος, χωρίς να έχετε περισσότερες πληροφορίες. ∆ώστε τις απαντήσεις σας βάσει μόνο των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: Ο πολυεθνικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός FinCo έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις σε έργα τέχνης. Από τις συνολικές επενδύσεις της εταιρίας, 15% είναι στο χώρο της τέχνης, το οποίο στα λογιστικά βιβλία εκτιμάται γύρω στα 200.000€, αλλά με την τωρινή αγοραστική αξία φτάνει τα 260.000€. Η συλλογή έργων τέχνης περιλαμβάνει, κυρίως, ζωγραφικά πορτραίτα του 19ου αιώνα. 1 Τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας δεν παρουσιάζουν την τωρινή αγοραστική αξία της συλλογής έργων τέχνης που κατέχει. 2 Τα περισσότερα κομμάτια της συλλογής της FinCo είναι έργα γλυπτικής. 3 Η εταιρία έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις σε ακίνηταΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από δύο τύπους ερωτήσεων. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για κάθε τύπο ερωτήσεων ξεχωριστά. α) Αριθμητικά Προβλήματα Σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων δίνονται κάποια αριθμητικά προβλήματα. Αυτό που σας ζητείται είναι να τα επιλύσετε και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πέντε προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε που δίνονται για κάθε πρόβλημα. Σε κάθε πρόβλημα, μία και μόνο μία από τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή. β) Αριθμητικά ∆εδομένα Σε αυτόν τον τύπο ερωτήσεων δίνονται κάποιοι στατιστικοί πίνακες ή γραφήματα, τα οποία ακολουθούνται από μια σειρά ερωτήσεων. Αυτό που σας ζητείται είναι να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία και τους αριθμούς που παρουσιάζονται σε κάθε πίνακα/γράφημα, προκειμένου να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε που δίνονται για κάθε ερώτηση. Σε κάθε ερώτηση, μία και μόνο μία απόαπό τις προτεινόμενες εναλλακτικές απαντήσεις είναι η σωστή. 3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Οδηγίες & Παραδείγματα Στο τεστ ∆ιαγραμματικού Συλλογισμού, σας παρουσιάζονται προβλήματα με τη μορφή σχημάτων. Στο αριστερό μέρος της σελίδα, σε λευκό φόντο, θα δείτε μία σειρά από αφηρημένα σχήματα (5 ή 6 σχήματα), η οποία αλλάζει με κάποιο μοτίβο και από την οποία απουσιάζει ένα σχήμα. Η θέση από την οποία λείπει κάθε φορά το σχήμα υποδεικνύεται με ένα ερωτηματικό (?). Στο δεξί μέρος της σελίδα, σε γκρι φόντο, παρουσιάζονται οι πέντε εναλλακτικές απαντήσεις Α, Β, Γ, ∆ και Ε, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε το σχήμα που θεωρείτε ότι αντικαθιστά το ερωτηματικό. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ: Το τεστ ∆ιαγραμματικού Συλλογισμού αποτελείται από 38 ερωτήσεις και θα έχετε στη διάθεσή σας 20 λεπτά, για να τις απαντήσετε. 2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: 1 Ο λογαριασμός για τις υπερωρίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 3.450 €. Η υπερωρία πληρώνεται 4,60 € την ώρα. Εάν ο λογαριασμός των υπερωριών στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ανέλθει σε 3.588 €, τότε ποιο είναι το ποσοστό αύξησης του αριθμού των υπερωριών μεταξύ των δύο εβδομάδων; Α 3,8 % Β 0,4 % Γ 10 % ∆ 4 % Ε 5 % 2 Πόσα ήταν τα έσοδα που προήλθαν από τις πωλήσεις Αυτοκινήτων το προηγούμενο έτος, εάν τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Παιχνιδιών ανέρχονταν στα 2,5 εκ. € (βλ. παρακάτω γράφημα2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ: 1 Ο λογαριασμός για τις υπερωρίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 3.450 €. Η υπερωρία πληρώνεται 4,60 € την ώρα. Εάν ο λογαριασμός των υπερωριών στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ανέλθει σε 3.588 €, τότε ποιο είναι το ποσοστό αύξησης του αριθμού των υπερωριών μεταξύ των δύο εβδομάδων; Α 3,8 % Β 0,4 % Γ 10 % ∆ 4 % Ε 5 % 2 Πόσα ήταν τα έσοδα που προήλθαν από τις πωλήσεις Αυτοκινήτων το προηγούμενο έτος, εάν τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Παιχνιδιών ανέρχονταν στα 2,5 εκ. € (βλ. παρακάτω γράφημα); Α 22.500 € Β 25.000 € Γ 225.000 € ∆ 275.000 € Ε 2,5 εκ € Επιτραπέζια Παιχνίδια 31% Κούκλες 9% Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 11% Αυτοκίνητα 9% Διάφορα 7% Χνουδωτά Παιχνίδια 33% Αφοι Παπαδοπούλου Κατανομή Εσόδων: Τμήμα Παιχνιδιών (Προηγούμενο έτος) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ: Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού αποτελείται από 34 ερωτήσεις και θα έχετε στη διάθεσή σας 28 λεπτά, για να τις απαντήσετε

FaLang translation system by Faboba

Εγγραφείτε στο Newsletter μας