Πληροφορίες - Πρόγραμμα (ΝΣΚ)

Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως)

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 ώρες

κα Μήτσου Άννα 

Phd

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 66 ώρες

  κα Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 51 ώρες

κα Σωτηρίου -Μακρή Μαρία Υπ. Διδακτωρ ΝΟΠΕ | LLM at Civil Law,

PhD Candidate at Public Law

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

(18.00-21.00)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 1880 ευρώ για όποιον παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα. Το ποσό καταβάλεται σε 2 ισόποσες δόσεις.

Οι δύο πρώτες εβδομάδες των μαθημάτων είναι δοκιμαστικές (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας