Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως)

Νέο τμήμα!

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(54ώρες)

κ.Μήτσου Άννα

Phd

Έναρξη! Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

17.45-21.45

 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (52 ώρες)

 κ.  Μακρή Μαρία

Υποψήφια Διδάκτωρ

  Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

17.45 -21.45

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διάρκεια: 56 ώρες)

  κ. Οικονομοπούλου Βασιλική   

Phd

  Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

17.45 -21.45

(Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη)

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 1880 € και καταβάλεται σε 4 ισόποσες δόσεις.

Τα προφορικά μαθήματα θα είναι δωρεάν για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (8 ώρες ) κ. Δημοπούλου Αναστασία

Υποψήφια Διδάκτωρ

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

(19.00 -21.40)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (8 ώρες )    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (8 ώρες) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ: κα Φλώρου Χριστίνα
Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου-
Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

(19.00 -21.40)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας