Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα δια ζώσης (Αθήνα)

Νέο τμήμα!

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (54 ώρες)

     κ. Μήτσου Άννα

Phd

Εναρξη! Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

17.45 -21.45

 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (52 ώρες)

  κ. Μακρή Μαρία

Yποψήφια Διδάκτωρ

Έναρξη! Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

17.45 -21.45

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διάρκεια: 56 ώρες)

  κ. Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

Έναρξη!  Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

17.45 -21.45

(Κάθε Τρίτη & Παρασκευή)

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 1880 € και καταβάλεται σε 4 ισόποσες δόσεις. Τα προφορικά μαθήματα θα είναι δωρεάν για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

    ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  (8 ώρες )

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί
    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (8 ώρες) Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (8ώρες) Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί

Εγγραφείτε στο Newsletter μας