Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα δια ζώσης (Αθήνα)

Νέο τμήμα!

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (57 ώρες)

     κ. Μήτσου Άννα

Phd

Εναρξη! Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

18.00 -21.00

 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (51 ώρες)

  κ. Μακρή Μαρία

Yποψήφια Διδάκτωρ

 Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

18.00 -21.00

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Διάρκεια: 72 ώρες)

  κ. Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

  Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

18.00 -21.00

ΣΤΟΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (10 ώρες)

Κ. Φλώρου

Phd

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

18.00 -20.00

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 2250 € και καταβάλεται σε 4 ισόποσες δόσεις. Τα προφορικά μαθήματα θα είναι δωρεάν για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  (12 ώρες - 100€)

Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί 
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (12 ώρες - 100€) Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί

Εγγραφείτε στο Newsletter μας