Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα (Θεσσαλονίκη)

Εξ αποστάσεως

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(54 ώρες)

κ.Μήτσου Άννα

Phd 

Έναρξη!Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

17:45-21:45

  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (52 ώρες)

κ.Μακρή Μαρία

Υποψήφια Διδάκτωρ

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 

17:45-21:45

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ(Διάρκεια: 72 ώρες)

κ.Οικονομοπούλου

Βασιλική 

Phd

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

17:45-21:45

(κάθε Τετάρτη και Πέμπτη)

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 1880 € και καταβάλεται σε 4 ισόποσες δόσεις.

Τα προφορικά μαθήματα θα είναι δωρεάν για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (8 ώρες )  Θα ανακοινωθεί  Θα ανακοινωθεί
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (8 ώρες )  Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (8 ώρες) Θα ανακοινωθεί Θα ανακοινωθεί

Εγγραφείτε στο Newsletter μας