Δείτε παρακάτω τα θέματα των γνώσεων και δεξιοτήτων του 29ου διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 28ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τετάρτη 25 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας