ΕΣΔΔΑ 28ος Διαγωνισμός (Β' Στάδιο)

Έχει δημοσιευθεί το πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Β΄σταδίου.

Δείτε όλα τα συνημμένα

Πρόγραμμα

Εγγραφείτε στο Newsletter μας