Αναλυτικά οι θέσεις για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Αναλυτικά οι θέσεις για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Αναλυτικά οι θέσεις για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις αναλυτικές θέσεις για τον 30ο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τον 30ό εισαγωγικό διαγωνισμό είναι ογδόντα (80) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης, ως εξής:
Γενικής Διοίκησης 15
Αναπτυξιακών -Περιφερειακών Πολιτικών 15
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 10
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας – Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 10
Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτισμού και Τουρισμού 10
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης 10

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Θέσεων

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως