ΑΣΕΠ 1Γ/2024 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ

Διαγωνισμός διορισμού για θέσεις μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αναρτήθηκε η προκήρυξη για γραπτό διαγωνισμό ΤΕ ειδικότητα Δασοπονίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από 13 Μαϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 24 Μαϊου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Περιληπτικά για τα μαθήματα

Α) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1) Γλωσσικός συλλογισμός:

Έως τώρα οι υποψήφιοι εξετάζονταν στο αντικείμενο ‘’Λεκτικές δεξιότητες’’. Λεκτικές δεξιότητες εννοούμε την επικοινωνιακή επάρκεια σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ορθογραφία, γραμματική, συντακτικό, σημασίες, επίπεδο ύφους, κατανόηση κειμένου), που εξασκείται με κατάλληλες γλωσσικές ασκήσεις προς αποφυγή των συνηθισμένων λαθών που κάνουμε όλοι μας στην καθημερινή χρήση της γλώσσας. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων από παλαιότερους διαγωνισμούς. Με λίγα λόγια Λεκτικές Δεξιότητες = Γραμματική + Συντακτικό + Σημασία λέξεων + Συνήθη λάθη που κάνουμε όλοι στην καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Οι μελλοντικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν πλέον τον ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ. Γλωσσικός συλλογισμός είναι η αυστηρή μαθηματική σκέψη εκφρασμένη όχι (μόνο) με αριθμητικά σύμβολα, αλλά (κυρίως) με λέξεις και με στόχο την επίλυση εφαρμοσμένων, πρακτικών προβλημάτων, την άσκηση της παρατηρητικότητας και την ικανότητα εντοπισμού μιας κανονικότητας ανάμεσα σε στοιχεία όπου αυτή δεν είναι ίσως τόσο φανερή σε πρώτη ματιά, όπως σχέσεις, μοτίβα, αναλογίες, ταξινόμηση, ακολουθία, ανάλυση-σύνθεση, αιτία-αποτέλεσμα, μέρος-όλο, συμβολισμός, κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση, αποδεικτικά στοιχεία-συμπέρασμα, κριτική ικανότητα εφαρμοζόμενη σε διάφορες καταστάσεις κτλ. Με λίγα λόγια Γλωσσικός συλλογισμός = γλώσσα (και πραγματολογία, ψυχογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία) + λογική + κρίση

2) Αριθμητικός συλλογισμός: Με αριθμητικά προβλήματα οι εξεταστές προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες των υποψηφίων. Ο αριθμητικός συλλογισμός δεν είναι πρακτική αριθμητική, δεν είναι Μαθηματικά. Είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος ανίχνευσης δεξιοτήτων.
Με λίγα λόγια Αριθμητικός συλλογισμός = αριθμητική + λογική + ιδιαίτερες ικανότητες.

3) Εργασιακή αποτελεσματικότητα και δεξιότητες: εδώ οι εξεταστές θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αν οι υποψήφιοι έχουν αναλυτικές, κριτικές, συνθετικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, ικανότητες για αποτελεσματική και ποιοτική εργασία. Και όχι μόνο. Παράδειγμα: αν υποθέσουμε ότι μας ερωτούν για τις αναλυτικές δεξιότητες δεν θα βοηθήσει η γνώση του συνόλου της θεωρίας περί αναλυτικών δεξιοτήτων, διότι οι εξεταστές και οι θεματοδότες θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αν οι διαγωνιζόμενοι έχουν αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες (skills).
Οι εξετάσεις δεν έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των εξετάσεων που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα στην Ελλάδα και των εξετάσεων οι οποίες θα διεξάγονται πλέον για την πρόσληψη στο Δημόσιο. Οι εξετάσεις πρόσληψης του Ελληνικού Δημοσίου προσομοιάζουν με τις εξετάσεις πρόσληψης του Ιδιωτικού τομέα και δη των μεγάλων πολυεθνικών. Μια έρευνα στο internet με τους όρους verbal reasoring, arithmetic reasoring,analytical skills θα πιστοποιήσει αυτά που λέμε παραπάνω.

4) Παραγωγικός Συλλογισμός:  Ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί στην ικανότητά του να   εξάγει λογικά συμπεράσματα, να  επιλύει προβλήματα ή να ολοκληρώνει εργασιακά σενάρια ακολουθώντας συγκεκριμένη συλλογιστική διαδικασία με βάση τις πληροφορίες που του δίνονται.

5) Επαγωγικός Συλλογισμός: Ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί στην ικανότητά του  να αναγνωρίζει μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων.

Η προετοιμασία στα Φροντιστήρια Μπόνια

Επί ένα και παραπάνω χρόνο μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά του νέου Διαγωνισμού. Είμαστε περήφανοι, διότι μόνο εμείς μπορούμε να προετοιμάσουμε βάση των νέων απαιτήσεων του Διαγωνισμού που επίκειται. Καινοτομούμε, αφού προηγήθηκε εντατική συγκέντρωση και μελέτη της ανά τομέα συναφούς βιβλιογραφίας, κυρίως από τον διεθνή χώρο, αφού ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η εξέταση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, η αντιληπτική ταχύτητα και η ακρίβεια ο επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός και ένα σύνολο εργασιακών συμπεριφορών που σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ειδικότερα με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022.

Προσφέρεται ΕΝΑ (1) δοκιμαστικό μάθημα σε ΚΑΘΕ αντικείμενο.

Στείλτε μας το e-mail σας δηλώνοντας ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ενδιαφέρεστε και θα λάβετε κωδικούς αμέσως για την πρόσβασή σας στο e-learning.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα σε live χρόνο τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες καθώς και σε μαγνητοσκοπημένη μορφή (χωρίς περιορισμό στην παρακολούθηση).

Οι σημειώσεις παρέχονται σε pdf είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.

Μαθήματα και πρόγραμμα

 • ΟΛΑ
 • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη 16/05/2024

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, M.St., D.Phil. [Oxon.], φιλόλογος – μεταφραστής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19:00-21:00
ΤΜΗΜΑ: Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: Συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή του προγράμματος

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 13/05/2024

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαρκάκη Ευαγγελία, Msc., Post Doc Ειδικός Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Μάρκετινγκ & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 17.00-19.00
ΤΜΗΜΑ: Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: Συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή του προγράμματος

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη 15/05/2024

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. Κεϊσογλου Μαθηματικός - M.St., PhD
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19:00-21:00
ΤΜΗΜΑ: Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: Συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή του προγράμματος

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη 23 Μαϊου 2024

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, M.St., D.Phil. [Oxon.], φιλόλογος – μεταφραστής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19.00-21.00 (εναλλάξ με γλωσσικό συλλογισμό)
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: Συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή του προγράμματος
 • Το κόστος του προγράμματος είναι 480€ και αφορά σύνολο 50 ωρών

Γνωρίστε τους διδάσκοντες

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τον στόχο σας!

Συμπληρώστε το email σας και ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε, όταν ανοίξει ο διαγωνισμός του ενδιαφέροντός σας.