Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Με νέο νομοθετικό πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου αλλάζει τον τρόπο πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Υπουργείο: ¨Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες συζητήσεων, η Βουλή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015 τη νομοθεσία που αφορά στη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος και στην εισαγωγή ενός Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), το οποίο θα εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

 

Η πρόσληψη θα γίνεται στο εξής όχι μόνο με μοριοδότηση αλλά και σε συνάρτηση με γραπτή δοκιμασία. Απαραίτητη προυπόθεση, για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό είναι η εγγραφή του στον πίνακα διορισίμων της Κύπρου.

Διαβάστε Περισσότερα
Διαβάστε λιγότερα

Πληροφορίες 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

Μετά το πέρας της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), θα προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις, η οποία θα διεξαχθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ.Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και για την πληρωμή των τελών δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, που έχουμε αναρτήσει στην κατηγορία ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΝΕΟ)

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου (16/6/2017) η λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για τον πίνακα διορισίμων της Κύπρου έχει καθοριστεί για τις 30/6/2017, ενώ οι εξετάσεις προγραμματίζονατι να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου 2017.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης, ή σύζυγοι ή τέκνα πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν συμπηρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτες της Δημοκρατίας, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 8:00πμ-3:00μμ), ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση:

 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή 1408 Λευκωσία – Κύπρος

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Μπορείτε να δείτε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής επιλέγοντας από το μενού Χρήσιμες Πληροφορίες – Σχέδια Υπηρεσίας.

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(α) Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου

β΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων

γ΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας·

Τα κριτήρια, που συναποτελλούν το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό της συνολικής μοριοδότησης είναι τα εξής:

(β) βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις εκατό (8%) (γ) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα τοις εκατό (9%)

(δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%)

(ε) έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι δέκα τοις εκατό (10%)

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μέχρι τρία τοις εκατό (3%).

Τις σχετικές πληροφορίες με τη νομοθεσία, τα κριτήρια, τη μοριοδότηση επιπιπρόσθετων προσόντων θα τις βρείτε στο παρακάτω έγγραφο: peri_dimosias_ekpaideftikis_ypiresias_tropopoiitikos_ar2_nomos

Τις αιτήσεις για την εγγραφή σας στον πίνακα διορισίμων θα τις βρείτε εδώ:http://www.eey.gov.cy/ Στο link “Εντυπα” αναζητείστε τις παρακάτω:

ΕΕΥ01Β Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων

ΕΕΥ01Γ Εκδήλωση Ενδιαφ. εγγραφής στον Π. Διορισίμων

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας