Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα ΥΠΑ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
 λεκτικές δεξιότητες - κατανόηση κειμένου  36 ώρες 350€
γραπτό τεστ, όπου αξιολογούνται η μνήμη η προσοχή – συγκέντρωση,

αντίληψη και αίσθηση χώρου,

χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση,

αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών

πληροφοριών

60 ώρες 900€

Εγγραφείτε στο Newsletter μας