ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ – ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών & Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργείου Υγείας.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Νέο τρόπο εξέτασης και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ύλη του διαγωνισμού για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και των Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών καθώς και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν με γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Η εξέταση των υποψηφίων και των δύο αυτών κατηγοριών θα είναι κοινή και αποτελείται από 3 ενότητες:

 1. Παραγωγικός Συλλογισμός:  Ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί στην ικανότητά του να   εξάγει λογικά συμπεράσματα, να  επιλύει προβλήματα ή να ολοκληρώνει εργασιακά σενάρια ακολουθώντας συγκεκριμένη συλλογιστική διαδικασία με βάση τις πληροφορίες που του δίνονται.
 2. Επαγωγικός Συλλογισμός: Ο υποψήφιος θα αξιολογηθεί στην ικανότητά του  να αναγνωρίζει μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων.
 3. Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων (case studies): Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ερωτήματα μελέτης περιπτώσεων, τα λεγόμενα case studies, δηλαδή, υποθετικά εργασιακά σενάρια που σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να αξιολογηθεί η ικανότητα τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτά.

Η εξέταση του  παραγωγικού  και επαγωγικού συλλογισμού  θα πραγματοποιηθεί με μία νέα (για τα δεδομένα του ΑΣΕΠ) μέθοδο – τη μέθοδο CAT (Computerized Adaptive Testing). Είναι μια μορφή δοκιμασίας που βασίζεται σε συγκεκριμένους αλγορίθμους και προσαρμόζει τις ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο στο επίπεδο ικανότητας του εξεταζομένου. Τα συγκεκριμένα test αξιοποιούνται διεθνώς εδώ και δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Με τα μαθήματα που διενεργούν τα πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια καλύπτουν την παραπάνω ύλη παραγωγικά και αποτελεσματικά. Η εμπειρία των προηγούμενων διαγωνισμών, η υψηλή εξειδίκευση των διδασκόντων αλλά και η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα του ΑΣΕΠ καθιστούν τα Φροντιστήρια Μπόνια την πιο ασφαλή επιλογή για την προετοιμασία στο γραπτό διαγωνισμό.

Προσφέρεται ΕΝΑ (1) δοκιμαστικό μάθημα.

Στείλτε μας το e-mail σας δηλώνοντας ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ενδιαφέρεστε και θα λάβετε κωδικούς αμέσως για την πρόσβασή σας στο e-learning.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα σε live χρόνο τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες καθώς και σε μαγνητοσκοπημένη μορφή.

Οι σημειώσεις παρέχονται σε pdf είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.

Μαθήματα και πρόγραμμα

 • ΟΛΑ
 • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη 10/04/2024 (κάθε Τετάρτη 19.00-21.00 και Σάββατο 10:00-12:00)

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: κ. Λάμπρου Τριαντάφυλλος B.Sc - MBA . Διαθέτει συνολική εργασιακή εμπειρία 29 έτη σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται ως στέλεχος επιχειρήσεων υγείας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 100€
 • Στο κόστος περιλαμβάνονται πλήρεις σημειώσεις για το κάθε αντικείμενο σε ηλεκτρονική μορφή
 • Στο νέο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές στην ύλη σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ (Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού αρ. 6 του ν.5062/2023).

Γνωρίστε τους διδάσκοντες

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τον στόχο σας!

Συμπληρώστε το email σας και ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε, όταν ανοίξει ο διαγωνισμός του ενδιαφέροντός σας.