Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΥΠΑ 1ΓΒ/2023)

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΥΠΑ 1ΓΒ/2023)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΥΠΑ 1ΓΒ/2023)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής για την Πρακτική Δοκιμασία (Εξέταση Γνώσεων και Ικανοτήτων) που αφορά την πλήρωση ενενήντα δύο (92) θέσεων ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) και εννέα (9) θέσεων ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO).

Η Πρακτική Δοκιμασία (Εξέταση Γνώσεων και Ικανοτήτων) θα διενεργηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, Αθήνα).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και οι σχετικές Οδηγίες για τους υποψηφίους, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ.

Πηγή: www.asep.gr