Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα φακέλου Β΄σταδίου (εξ αποστάσεως)

Πρόγραμμα πρωινό (εξ αποστάσεως)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Διεθνείς Σχέσεις  κ. Σαρρής Νίκος  Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 1η συνάντηση (10.00-13.00)
 Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας  κ. Παντουβάκη Μαρία  Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 1η συνάντηση   (10.00-13.00)
 Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας  κ. Παντουβάκη Μαρία  Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 2η συνάντηση (10.00-13.00)
Διεθνείς Σχέσεις κ. Σαρρής Νίκος Παρασκευή 17 Ιουλίου 2η συνάντηση (10.00-13.00)
 Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας  κ. Παντουβάκη Μαρία  Τρίτη 21 Ιουλίου 3η συνάντηση          (10.00-13.00)

Οι υπόλοιπες ενότητες  θα συνεχιστούν μετά τις 24/8.

Πρόγραμμα απογευματινό (εξ αποστάσεως)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας  κ. Παντουβάκη Μαρία  Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 1η συνάντηση  (18.00-21.00)
 Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας  κ. Παντουβάκη Μαρία  Τρίτη 14 Ιουλίου 2020  2η συνάντηση (18.00 -21.00)
 Διεθνείς Σχέσεις  κ. Σαρρής Νίκος  Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 1η συνάντηση (18.00-21.00)
Εργασιακές σχέσεις και Θεσμοί της Κοινωνίας κ. Παντουβάκη Μαρία Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 3η συνάντηση (18.00-21.00)
Διεθνείς Σχέσεις κ. Σαρρής Νίκος Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 2η συνάντηση (18.00-21.00)

Οι υπόλοιπες θεματικές ενότητες θα συνεχιστούν μετά τις 24/8

Συνολική διάρκεια: 32 ώρες

Συνολικό κόστος: 280 € ( Για τους υποψηφίους που παρακολούθησαν όλα τα μαθήματα του Α΄σταδίου στο φροντιστήριο τα μαθήματα του Β΄σταδίου είναι ΔΩΡΕΑΝ)

Οι συνολικές ενότητες είναι 8 και αναφέρονται στην προκήρυξη (το Κράτος και η λειτουργία του, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, ο τύπος και τα ΜΜΕ, οι εργασιακές σχέσεις, οι θεσμοί της κοινωνίας και ο πολιτισμός) .

Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενοτήτων. Οι υποψήφιοι παρακολουθούν όλες τις ενότητες.

•• Θα ξεκινήσουν και νέα τμήματα από τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας