Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - Διάρκεια - Κόστος (Αθήνα)

Νέα τμήματα 2021 (τα τμήματα θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον covid-19)

28ος εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

 Α΄ΣΤΑΔΙΟ

Νέο απογευματινό τμήμα

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :84 ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ :(δια ζώσης):

840 € (εξ αποστάσεως) 750€ 

   κ.Σαρρής Nίκος Δικηγόρος Αθηνών-Νομικός-Πολ.Επιστήμων

MSc Διεθνείς Σχέσεις MSc Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

 Έναρξη! Τρίτη 18 Μαϊου 2021

(18.00-21.00)

κάθε Δευτέρα και Τρίτη

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :84 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ :(δια ζώσης): 840€ (εξ αποστασεως):750€

   κ.Χατζηαποστόλου Θεόδωρος

MSc Economic Methology LSE,

MSc Διεθ.και Ευρωπαϊκή Οικονομία Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Εναρξη! Πέμπτη 20 Μαϊου 2021

(18.00-21.00)

κάθε Τετάρτη και  Πέμπτη

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Νεο απογευματινό τμήμα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:48 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ:(δια ζώσης) 280€

(εξ αποστασεως): 250 €

 

 Έναρξη! Παρασκευή 28 Μαϊου 2021

 (17.45-21.45)

 

 Β΄Στάδιο Φάκελος επίκαιρου θέματος (32 ώρες - 280 ευρώ)

θα ανακοινωθούν τμήματα εφόσον ολοκληρωθεί το Α΄στάδιο του διαγωνισμού

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Α’ ΚΑΙ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ: 244 ΩΡΕΣ-ΚΟΣΤΟΣ 1960 €

Για τους υποψηφίους που θα παρακολουθήσουνν όλα τα μαθήματα του Α΄σταδίου  (212 ΩΡΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 1960€) ο φάκελος (32 ΩΡΕΣ  ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ 280€) θα παρέχεται δωρεάν!

• Στο κόστος περιλαμβάνονται πλήρεις σημειώσεις για το κάθε αντικείμενο σε έντυπη μορφή.

•Καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος προετοιμασίας γίνεται επεξεργασία παλαιών θεμάτων του Διαγωνισμού αλλά και πρωτότυπων θεμάτων εργασιών, καθώς και διόρθωση αυτών από τους καθηγητές.

•Στους υποψηφίους του Φροντιστηρίου μας, παρέχονται επιπρόσθετα ΔΩΡΕΑΝ τα συγγράμματα για την “Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους” I) Εισαγωγή στην Πολιτική Διάσταση, του Κων/νου Μαυροειδή ” την “Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική”, του Βασίλη Ντουβέλη – Πατσιόγιαννη και “Θέματα Ειδικών Δεξιοτήτων”.

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας