Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την Τράπεζα της Ελλάδος

Υποβολή Αιτήσεων : Τρίτη 2/4/2019  και λήξη 17/4/2019

Απαραίτητες Προυποθέσεις: Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                   Γνώση Χειρισμού Η/Υ [(α)επεξεργασίας κειμένων, (β)υπολογιστικών φύλλων, (γ)υπηρεσιών διαδικτύου]

                                                   Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

                                                   Ημερομηνία Γέννησης από το 1984 έως και το έτος 1998

                                                   Εκπληρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Εξεταστέα Ύλη - Μαθήματα

Λεκτικές Δεξιότητες - Κατανόηση Κειμένου

Οικονομική Θεωρία

Άλγεβρα - Στοιχεία Στατιστικής

Λογιστική

Γραπτός διαγωνισμός 56 θέσεων για το Ν.Σ.Κ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας