Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Γραπτός διαγωνισμός 56 θέσεων για το Ν.Σ.Κ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας