Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΔΔΑ

Δημοσιεύτικε το Φ.Ε.Κ με τις θέσεις για τον διαγωνισμό της Δημόσιας Διοίκησης επισκεφθείτε το

συνημμένο αρχείο

Δείτε όλα τα συνημμένα

esdda.pdf

Εγγραφείτε στο Newsletter μας