Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - πληροφορίες Αγγλικά -TIE (Δια Ζώσης)

Πρόγραμμα TIE - C2

 Νέο τμήμα!

 Ημέρομηνία

έναρξης

 Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019
 Ημέρες

διεξαγωγής

         κάθε Τρίτη   
 Ώρες        18.00 -21.00
 Διάρκεια -

Κόστος

 32 ώρες - 380 €

 ΝΕΟ! πρόγραμμα για το LRN - C2

 Ημερομηνία
έναρξης
 Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019
 Ημέρες
διεξαγωγής
    κάθε Σάββατο 
 Ώρες     11.00 - 14.00
 Διάρκεια -
Κόστος
   32 ώρες - 380€

 ΝΕΟ! πρωινό τμήμα LRN - C2

 Ημερομηνία έναρξης

 Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019
 Ημέρες διεξαγωγής

  κάθε Δευτέρα

 Ώρες   9.30 -12.00
 Διάρκεια - Κόστος  32 ώρες - 380€

Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι δοκιμαστικά, χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή. Τα δίδακτρα (380€) καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 190€.

Δείτε όλα τα συνημμένα

Πληροφορίες Επιτυχόντες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας