Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - πληροφορίες Αγγλικά C2

 

Νέο! Τμήμα LRN - C2

Ημερομηνία

Εναρξης 

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
 Ημέρες

διεξαγωγής

 κάθε Δευτέρα
 Ώρες  18.30-21.00
Διάρκεια -

Κόστος

32 ώρες -

380€

Τα τρία πρώτα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν δια ζώσης κάθε Δευτέρα 18.30-21.00.

Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι δοκιμαστικά, χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή. Τα δίδακτρα (380€) καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 190€.

Δείτε όλα τα συνημμένα

Πληροφορίες Επιτυχόντες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας