Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - πληροφορίες Αγγλικά C2

Nέο! πρωινό τμήμα LRN - C2 εξ αποστάσεως

Ημερομηνία

έναρξης

Δευτέρα

27 Απριλίου 2020

Ημέρες

διεξαγωγής

κάθε Δευτέρα

και Τετάρτη

Ώρες 10:00-12:00

Διάρκεια -

Κόστος

32 ώρες -

380€

 

 

Nέο! απογευματινό τμήμα LRN - C2

 Ημερομηνία έναρξης

 Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

2020

 Ημέρες διεξαγωγής  κάθε Τρίτη
 Ώρες  18.00-21.00
 Διάρκεια - Κόστος  32 ώρες - 380€

Νέο! πρωινό τμήμα LRN - C2

Ημερομηνία έναρξης Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020
Ημέρες διεξαγωγής κάθε Δευτέρα
Ώρες 9.45- 12.15
Διάρκεια -Κόστος  32 ώρες - 380€

Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι δοκιμαστικά, χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή. Τα δίδακτρα (380€) καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 190€.

Δείτε όλα τα συνημμένα

Πληροφορίες Επιτυχόντες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας