Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - πληροφορίες Αγγλικά C2

Nέο! πρωινό τμήμα ΤΙΕ- C2

Ημερομηνία

έναρξης

Πέμπτη

25 Ιουνίου 2020

Ημέρες

διεξαγωγής

κάθε Πέμπτη

Ώρες 18:30-21:00

Διάρκεια -

Κόστος

32 ώρες -

380€

Τα δύο πρώτα μαθήματα είναι δοκιμαστικά, χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή. Τα δίδακτρα (380€) καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις των 190€.

Δείτε όλα τα συνημμένα

Πληροφορίες Επιτυχόντες

Εγγραφείτε στο Newsletter μας