Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

εξεταστέα ύλη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα εξής τρία (3) μαθήματα:

α. Παιδαγωγική

β. Ψυχολογία

γ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Εμφάνιση και θεμελίωση της Παιδαγωγικής επιστήμης

 Οριοθέτηση της Παιδαγωγικής επιστήμης

 Κριτική Παιδαγωγική

 Πολυπολιτισμική, Αντιρατσιστική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

 Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας

 Αξιολόγηση του μαθητή

 Αναλυτικά προγράμματα

 Αναπηρία και Παιδαγωγική

 Ενσωμάτωση των υπολογιστών στη διδασκαλία και τη μάθηση

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία και την κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης

 Ψυχοκοινωνικά πλαίσια της ανάπτυξης (πχ, οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο)

 Βασικές θεωρίες μάθησης

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Η θεωρία του λειτουργισμού για τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας

 Η μαρξιστική αντίληψη της εκπαίδευσης

 Οι βασικές ιδέες της Νέας Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

 Η μικρο-ερμηνευτική προσέγγιση της εκπαίδευσης

 Το σχολείο ως θεσμός κοινωνικοποίησης

 Εκπαίδευση και οικονομία

 Η κοινωνική θέση και ο ρόλος των εκπαιδευτικών

 Εκπαίδευση και ιδεολογία

 Το φαινόμενο της αντι-σχολικής κουλτούρας

 Η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου

 Γλώσσα και εκπαίδευση

Εγγραφείτε στο Newsletter μας