Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

24 / 01 / 2019

Πρόγραμμα

Νέα τμήματα για την εξεταστική του Απριλίου 2019

(τμήμα δια ζώσης)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

(40 ώρες)

κ.  Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

(17.30 -20.30)

 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

(36 ώρες)

   
 Εμπορικό Δίκαιο    
 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία    
Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας    

Συνολικό κόστος: ...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ
(Τμήμα Ασκουμένων Δ.Σ.Α., 4ος όροφος / παλαιό κτίριο)

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη αίτηση από το ΔΣΑ).
Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί ...

Σελίδα 1 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας