Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  60 ΩΡΕΣ - 630€  
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  24 ΩΡΕΣ - 240€  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)  24 ΩΡΕΣ - 240€  
11 / 05 / 2017

Τέχνη

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ 
36 ΩΡΕΣ - 430€  
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  36 ΩΡΕΣ - 330€  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ) 36 ΩΡΕΣ - 330€  
Σελίδα 10 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας