Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο site του ΑΣΕΠ οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού 1Γ/2017 της ΑΑΔΕ. Δείτε τις ημερομηνίες στο παρακάτω συνημμένο.Καλή σας επιτυχία!

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρ. 74η/18-4-2018 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ αρ. 193/17-09-2013/τ. Α’), (β) της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ αρ. 268/10-12-2013/τ. Α’), και (γ) την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ αρ. 3185/16-12-2013/τ. Β’), αποφάσισε σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του ...

Σελίδα 3 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας