Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΣΚ

Η προκήρυξη ορίζει τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 238 2003, όπως αντικαταστάθηκε εν τέλει με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002 22.8.20Π, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τρισκοστό ...

Δείτε στα παρακάτω αρχεία τις προκηρύξεις (2009 - 2016) για την Εθνική Σχολή Δικαστών

 

Σελίδα 6 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας