Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα - Διάρκεια - Κόστος

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Εισαγωγή στην ειδική αγωγή

52ΩΡΕΣ

  θα ανακοινωθεί

 Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής

40ΩΡΕΣ

 

 

 Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας

40ΩΡΕΣ

   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 132 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 990 ευρώ, το οποίο καταβάλεται σε τρεις δόσεις των 330 ευρώ.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας