Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πληροφορίες-Ύλη

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19

 

Οι εξετάσεις κατάταξης στο Α' εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ., πτυχιούχων άλλων Σχολών, διεξάγονται συνήθως το πρώτο ή το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία είναι συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Προηγείται η δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και λεπτομερειών για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων στον Πίνακα Γενικών Ανακοινώσεων του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση (φόρμα αίτησης)

Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού απαιτείται η βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Αριθμός εισαγομένων: Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 268 ), η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) τροποποιείται ως εξής: «Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι…».

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-19

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, της 27ης Μαρτίου 2018, για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ορίζονται:

 

  

Ύλη Μαθημάτων

1. Συνταγματικό Δίκαιο και ΘεσμοίΦ. Σπυρόπουλος, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2006

2. Γενική ΚοινωνιολογίαGiddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1993.Μπέργκερ Π.Λ. / Λούκμαν Τ., Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2003, (σελ 95 - 335).

3. Πολιτική ΕπιστήμηΑ. Ball - G. Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εκδόσεις Παπαζήσης Α.Ε.Β.Ε., (σελ. 29 - 247).B. Gieben - St. Hall, Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας, Α. & Σ. Σαββάλας Α.Ε. Εκδοτική - Βιβλιοεμπορική, (σελ. 115 - 191).

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας