Πρόγραμμα - Πληροφορίες

Τα τμήματα θα διενεργηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας covid-19

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Οικονομικών)

Τμήματα Λογιστικής Νέα!!

Λογιστική 90 ώρες - 960€

απογευματινό τμήμα

κ. Τριανταφυλλόπουλος Λάμπρος  B.Sc - MBA

Oικονομολόγος -  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου 

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης

Έναρξη!

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

(18.30-21.30)    

   θα προστεθεί και 2η ημέρα

Λογιστική 90 ώρες - 960€

πρωινό τμήμα

κ.Κοτσιλάρας Παναγιώτης MSc

« Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά »

MSc« Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Υποψήφιος Phd

Έναρξη!

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

(10.00-14.00)

κάθε Παρασκευή

Λογιστική 90 ώρες - 960€

(Σ/Κ)

κ. Βίγκος Νικόλαος

Msc Φορολογίας

Msc Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου

 Έναρξη! Σάββατο 29 Ιανουαρίου

(10.00-14.00)

Τμήματα λεκτικών δεξιότητων  Νέα !!

Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

36 ώρες - 320 €

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,

M.St., D.Phil. [Oxon.],

φιλόλογος – μεταφραστής

Έναρξη! Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

(12.00-15.00)

 Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

36 ώρες - 320 €

 κ. Δράκου Γεωργία

Φιλόλογος

MPhil Birmingham

 Έναρξη! Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

(18:00-21:00)

 

Τα δύο πρώτα μαθήματα στη λογιστική και το πρώτο μάθημα στις λεκτικές δεξιότητες είναι δοκιμαστικά (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή). Μετά το πέρας των δοκιματικών μαθημάτων καταβάλλονται τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις.

Συνολικό κόστος διδάκτρων 1280€ (καταβάλλονται σε τρεις δόσεις)

 

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής)

Δημοσιονομικό - Φρορολογικό Δίκαιο

Δημοσιονομικό - Φορολογικό Δίκαιο 60 ώρες - 680€

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου-

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη

Έναρξη! Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

(18.30-21.30)

Δημοσιονομικό - Φορολογικό Δίκαιο 60 ώρες - 680€

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου- Ειδ.Συνεργατης

στον Συνήγορο του Πολίτη

Έναρξη! Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

                   (10.00-13.00)

Λεκτικές Δεξιότητες και κατανόηση κειμένου Νέα!!

Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

36 ώρες - 320 €

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,

M.St., D.Phil. [Oxon.]

, φιλόλογος – μεταφραστής

Έναρξη! Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

(12.00-15.00)

Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

36 ώρες - 320 €

κ. Δράκου Γεωργία

Φιλόλογος

MPhil Birmingham

 Έναρξη! Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

(18:00-21:00)

Τα δύο πρώτα μαθήματα στο Δημοσιονομικό - Φορολογικό και το πρώτο μάθημα στις Λεκτικές δεξιότητες είναι δοκιμαστικά (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή). Μετά το πέρας των δοκιμαστικών μαθημάτων τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.

Συνολικό κόστος 1000€ (καταβάλλονται σε τρεις δόσεις).

 

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής)

Στατιστική 60 ώρες - 680 €

Έναρξη! Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

(10.00-13.00)

Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόσηση Κειμένου 36 ώρες - 320€

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,

M.St., D.Phil. [Oxon.], φιλόλογος – μεταφραστής

 Έναρξη! Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

(12.00-15.00)

Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

36 ώρες - 320 €

 κ. Δράκου Γεωργία

Φιλόλογος

MPhil Birmingham

 Έναρξη! Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

(18:00-21:00)

Τα δύο πρώτα μαθήματα στη σταστική και το πρώτο μάθημα στις λεκτικές δεξιότητες είναι δοκιμαστικά (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή). Μετά το πέρας των δοκιματικών μαθημάτων καταβάλλονται τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις.

Συνολικό κόστος:1000€ (καταβάλλονται σε τρεις δόσεις)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας