Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα εξ'αποστάσεως

 Γνωστικό Αντεικείμενο Διδάσκων  Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής 
 Γενική Χημεία  Κ. Μαυρίδης

 θα ανακοινωθεί

Εισαγωγή στη Διατροφή Κ. Λέκκου  
Βιολογία του κυττάρου Κ. Παπαδόπουλος  

Εγγραφείτε στο Newsletter μας