Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Μαθήματα προετοιμασίας έτος 2019-2020

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 Γνωστική Ψυχολογία Ι  

 Δευτερα 27 Ιουνίου 2019 

18.00 - 21.00

 Βιολογικές βάσεις της Συμπεριφοράς    
 Ψυχολογία της Προσωπικότητας    

Συνολικές ώρες και κόστος προγράμματος: 120 ώρες 1180 €

Τα δύο πρώτα μαθήματα σε κάθε αντικείμενο είναι δοκιμαστικά χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή. Το ποσό καταβάλεται σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δείτε παρακάτω την ύλη.

1. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Ορισμός, αντικείμενο ...

Δημοσιεύτικε το Φ.Ε.Κ με τις θέσεις για τον διαγωνισμό της Δημόσιας Διοίκησης επισκεφθείτε το

συνημμένο αρχείο

Σελίδα 1 από 11

Εγγραφείτε στο Newsletter μας