Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρ. 74η/18-4-2018 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ αρ. 193/17-09-2013/τ. Α’), (β) της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ αρ. 268/10-12-2013/τ. Α’), και (γ) την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ αρ. 3185/16-12-2013/τ. Β’), αποφάσισε σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του ...

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 Συνταγματικό Δίκαιο και Θεσμοί     

 Κ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ

Απόφοιτη του Νομικού Τμήματος ΕΚΠΑ

με περαιτέρω σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ ...

Σελίδα 3 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας