Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΔΕ 2018 - 2019

 

 Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ.έτους 2018-2019 

 

1. Θεωρίες της Αγωγής

Βρεττός, Ιωάννης (2005). Θεωρίες της Αγωγής. Τόμ. B΄ Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 19- 67, σελ. 156-211, 261-283 Γαλανάκη, Ε. (2011). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Γνωστική – κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση, σελ. 41-110. Μαλαφάντης, K. (2011). Το παραμύθι στην εκπαίδευση, Αθήνα, Διάδραση, σελ. 117- 169, 233-307. Μπαμπάλης, Θ. (2011). Η Ζωή στη Σχολική Τάξη. Αθήνα, Διάδραση, κεφάλαιο 1ο : σελ. 29-58 Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2009). Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 17-53, 238-264

 

2. Νεοελληνική Γλώσσα:

 

Το λεξιλόγιο 1. Βασικές γλωσσολογικές έννοιες Ενδεικτικά από: ➢ Μπαμπινιώτης , Γ. (1998) «Θεωρητική Γλωσσολογία» Kεφάλαια: 1, 2, 3, 4, 5 ➢ Lyons, J. (1995) «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία», εκδόσεις Πατάκη Κεφάλαια: 1, 2, 5, 6 ➢ Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2015) «Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας», εκδόσεις Πατάκη Κεφάλαια: 1, 3, 5 2. Δομή του λεξιλογίου της Ν. Ελληνικής : δάνεια, αντιδάνεια, ετυμολογία λέξεων, οικογένειες λέξεων, σημασιολογικές σχέσεις (συνωνυμία, αντίθεση, παραγωγή, σύνθεση, λεξιλογικά πεδία κ.λπ.). Για την παραπάνω θεματική μπορείτε να αξιοποιήσετε τα παρακάτω: ➢ Λεξικά της Νέας Ελληνικής ➢ Νάκας, Θ. (2004) «Γλωσσοφιλολογικά, Δ΄» εκδόσεις Πατάκη, σελίδες 18-20, 23-34, 554-573 ➢ «Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο», (Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSGL GlossikesAskiseis_Lyk.pdf

 

3. Μαθηματικά

Ι Αξιωματική Θεμελίωση μιας Μαθηματικής Θεωρίας Στοιχεία λογικής Μέθοδοι απόδειξης Στοιχεία Θεωρίας συνόλων και πράξεις συνόλων Συστήματα αρίθμησης θέσης Η έννοια του ποσού ή του μεγέθους Πράξεις ποσών με μέτρα φυσικούς αριθμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση) Ευκλείδεια διαίρεση Διαιρετότητα Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων Ρητοί –Άρρητοι αριθμοί Αναλογίες, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, ποσοστά

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

1. Εξαρχάκος Γ. Θ.: «Εισαγωγή στα Μαθηματικά», Τεύχος Α΄ Άλγεβρα 2. Γ.Δημάκος –Κ.Μπρουχούτας «Μεθοδολογία λύσης αριθμητικών προβλημάτων» 3. Ρασσιάς Μ.Ι «Θεωρία Αριθμών» 4. Σχολικά βιβλία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας