Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Γ/2022)

ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο)

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως