Προκήρυξη 30ου Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη 30ου Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Προκήρυξη 30ου Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 30η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ογδόντα (80).

Προσοχή! Μετατέθηκαν οι ημερομηνίες των αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr) , στον σύνδεσμο “Εισαγωγικός Διαγωνισμός σχολής”.

Η ημερομηνία έναρξης του πρώτου σταδίου του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023.

Προσοχή! Μετατέθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  • Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023: Μικρο-οικονομική – Μάκρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική
  • Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023: Γνώσεις και Δεξιότητες

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων Α΄ σταδίου θα ορισθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων του Β σταδίου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Πηγή: www.ekdd.gr