Προκήρυξη Δικαστικοί Γραμματείς

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη Δικαστικοί Γραμματείς

Προκήρυξη Δικαστικοί Γραμματείς

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως