Προκήρυξη Βοηθοί Δικαστών

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη Βοηθοί Δικαστών

Προκήρυξη Βοηθοί Δικαστών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως