Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πρόγραμμα Δικαστών εξ αποστάσεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 174 ώρες

κ. Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

18:00-21:00

(κάθε Δευτέρα και Τετάρτη)

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 81 ώρες

κ. Φλώρου Χριστίνα

Phd

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

18:00-21:00

(κάθε Τρίτη)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΑΓΓΛΙΚΑ: 40 ώρες 

 ΕΚΘΕΣΗ: 20 ώρες

 κ. Πετρόπουλος Νίκος

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

11.00 -14.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: 75 ώρες

 

κ. Ασημακοπούλου                 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

19.00 -21.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ- 42ώρες Κ.Μουζακίτη                 Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

19:00-21:00

ΠΟΙΝΙΚΟ Δ. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 84 ώρες

 κ. Κιβρακίδου

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

19.00 - 21.00 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 40 ώρες κ. Μήτσου

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

19.00 -21.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας