Πρόγραμμα εξ αποστάσεως

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω κορονωϊου)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία - Ακυρωτικές Διαφορές

Διοικητική Δικονομία (Διαφορές Ουσίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


 

 κα Οικονομοπούλου Βασιλική

Phd

Έναρξη! Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

(18.30-20.30)

κάθε Δευτέρα

Φορολογικό Δίκαιο

Δημοσιονομικό Δίκαιο

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


 

κα Φλώρου Χριστίνα

Διδ.Δημοσιονομικού Δικαίου

Ειδ.Συνεργατης στον Συνήγορο του Πολίτη 

Έναρξη! Τετάρτη 3  Νοεμβρίου 2021

(18:30-20:30)

κάθε Τετάρτη

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (εξ αποστασεως): 3500€


ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 ΑΓΓΛΙΚΑ:

διάρκεια: 20 ώρες

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ:

διάρκεια: 20 ώρες

συνολικό κόστος: 350 €

 Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
M.St., D.Phil. [Oxon.],
φιλόλογος – μεταφραστής
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

      

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ                   
ΠΟΙΝΙΚΟ Δ. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας