Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα Δικαστών εξ αποστάσεως

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Το πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω κορονωϊου)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία - Ακυρωτικές Διαφορές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


 

   
Φορολογικό Δίκαιο

Δημοσιονομικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία (Διαφορές Ουσίας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (εξ αποστασεως): 3500€


ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).
ΠΡΟΣΟΧΗ!ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 ΑΓΓΛΙΚΑ

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

      

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ                   
ΠΟΙΝΙΚΟ Δ. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 3500€

ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ(ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας